Stadgar för Ljunghusens Golfklubb

Nya stadgar beslöts på årsmötet 28 januari 2023.

Motioner skall vara inlämnade före 30 november.
Ordinarie årsmöte hålls sista lördagen i januari varje år. Nästa årsmöte lördagen den 27 januari 2024.

 


Verksamhetsinriktning för Ljunghusens Golfklubb

Uppdaterad version av Ljunghusens Golfklubbs verksamhetsinriktning kommer under första halvan 2024.