Stadgar för Ljunghusens Golfklubb

Nya stadgar beslöts på årsmötet 28 januari 2023 - dessa publiceras här efter mindre revision i början av februari 2023.
Stadgarna som de förelas för årsmötet finns i filen Årsmöte 2023 nedan, bilaga 3.

Motioner skall vara inlämnade före 30 november.
Ordinarie årsmöte hålls sista lördagen i januari varje år. 

 


Verksamhetsinriktning för Ljunghusens Golfklubb

Nedanstående fil innehåller Ljunghusens Golfklubbs verksamhetsinriktning