Mats Molander
Ordförande
Margaretha Malmqvist
Ulf Engstrand
Mats Ericsson
Magnus Jivén

Fastighetskommittén