Lars Andersson
Ordförande
Ulf Engstrand
Mats Ericsson
Margaretha Malmqvist
Mats Molander
Magnus Jivén

Fastighetskommittén