Anders Kjellin
Ordförande
Ulf Engstrand
Göran Walle
Mats Ericsson
Magnus Jivén

Fastighetskommittén