Mats Molander
Ordförande
Ulf Engstrand
Göran Walle
Mats Ericsson
Magnus Jivén
Margaretha Malmqvist

Fastighetskommittén