Medlemskap på Ljunghusens Golfklubb

Ljunghusens Golfklubb bildades 1932. Här spelas golf året runt i en unik miljö, där djurlivet, naturen och havet smälter samman med golfspelet. Våra 27 hål har en stor variation med kännetecken från de brittiska hedbanorna till linksbanorna vid kusten på Skottland. Vi strävar efter att leverera spelytor av hög kvalitet och leverera hög service till både gäster och medlemmar. Utöver golfen är vi stolta över att ha en av Svergies bästa golfrestauranger hos oss.

Har du avsikter om ett framtida medlemskap hos oss rekommenderar vi att du ställer dig i kö. 

 

Köanmälan

Årsavgifter 2023

Årsavgifter och inträdesavgifter fastställs årligen på årsmötet som hålls sista lördagen i januari varje år.

Aktiv senior: 9 900 kronor

 • Obegränsat spel på Ljunghusens Golfklubb

 • Tillgång till träningsområden 

 • Rätt att ta med en gäst till reducerad greenfee per tillfälle

 • Rätt att ta del av de greenfeesamarbeten som Ljunghusens Golfklubb har

 • Möjlighet att representera Ljunghusens Golfklubb i tävlingar

 • Möjlighet att representera Ljunghusens Golfklubb i seriesammanhang

 • Rätt till tidningen Golfa

Aktiv ungdom 22-30 år: 4 400 kronor

 • Obegränsat spel på Ljunghusens Golfklubb

 • Tillgång till träningsområden 

 • Rätt att ta med en gäst till reducerad greenfee per tillfälle

 • Rätt att ta del av de greenfeesamarbeten som Ljunghusens Golfklubb har

 • Möjlighet att representera Ljunghusens Golfklubb i tävlingar

 • Möjlighet att representera Ljunghusens Golfklubb i seriesammanhang

 • Rätt till tidningen Golfa

Aktiv junior 0-21 år: 3 300 kronor

 • Obegränsat spel på Ljunghusens Golfklubb

 • Tillgång till träningsområden 

 • Rätt att ta med en gäst till reducerad greenfee per tillfälle

 • Rätt att ta del av de greenfeesamarbeten som Ljunghusens Golfklubb har

 • Möjlighet att representera Ljunghusens Golfklubb i tävlingar

 • Möjlighet att representera Ljunghusens Golfklubb i seriesammanhang

 • Rätt till tidningen Golfa

Vardagssenior 31 år och äldre: 7 600 kronor

 • Obegränsat spel på Ljunghusens Golfklubb under helgfria vardagar

 • Vid spel på helg gäller rabatterad greenfee (samma som gäst till medlem)
 • Tillgång till träningsområden

 • Rätt att ta med en gäst till reducerad greenfee per tillfälle

 • Rätt att ta del av de greenfeesamarbeten som Ljunghusens Golfklubb har under vardagar

 • Möjlighet att representera Ljunghusens Golfklubb i tävlingar

 • Möjlighet att representera Ljunghusens Golfklubb i seriesammanhang

 • Rätt till tidningen Golfa

Non-resident: 3 600 kronor

 • Aktiv medlem men utan spelrätt, vilket innebär att du kan spela mot greenfee på andra golfklubbar.

 • Vid spel på Ljunghusen gäller rabatterad greenfee (samma som gäst till medlem)
 • Tillgång till träningsområden 

 • Rätt att ta med en gäst till reducerad greenfee per tillfälle

 • Rätt att ta del av de greenfeesamarbeten som Ljunghusens Golfklubb har

 • Möjlighet att representera Ljunghusens Golfklubb i tävlingar

 • Rätt till tidningen Golfa

 • Ett medlemskap för dig som inte bor i Skåne. För att erhålla medlemskapet måste du ansöka om detta genom att skicka ett mail till info@ljgk.se

Ungdom-Special: 2 100 kronor

 • Erhåller två greenfeebiljetter för innevarande kalenderår. Spelar mot gästgreenfee därefter.

 • Rätt att ta med en gäst till reducerad greenfee per tillfälle

 • Tillgång till träningsområden 

 • Rätt att ta del av de greenfeesamarbeten som Ljunghusens Golfklubb har

 • Rätt till tidningen Golfa

 • För dig som ej fyllt 30 år med begränsade möjligheter spel, men ändå önskar ett aktivt medlemskap

Passiv medlem 1 100 kronor

 • Innehar inget aktivt medlemskap och får inte lov att spela på andra golfklubbar, såvida man inte är medlem i en annan golfklubb.

 • Ingen rätt att signa för gästrabatt

Klubbhusmedlemskap: 0 kronor
Efterskänk medlemslånet men stanna kvar i klubben. Ett alternativ till utträde.
Det är ett alternativ för äldre medlemmar som kanske har tänkt utträda men som på detta sätt vill hålla kvar kontakten med klubben. Du får även tidningen Golfa och all info från klubben men ingen årsavgift tas ut. 
Eftersom detta är ett alternativ till utträde så ingår inte något spel i överenskommelsen, men visst tillåter klubben att du spelar några hål vid enstaka tillfällen på tider då banan inte är fullbelagd.
Kontakta receptionen i förväg och kontrollera hur upptaget det är.

Inträdesavgifter
Sedan 2015 har Ljunghusens Golfklubb infört inträdesavgifter istället för lån. Inträdesavgiften erläggs på olika sätt för Seniorer respektive Juniorer/Ungdomar.
Inträdesavgift Senior: 35 600 kronor
Inträdesavgift Junior/Aktiv Ungdom: 3 300/ 4 400 kronor
Senior, som fyllt 30 år, ska betala klubben en inträdesavgift som motsvarar 4 årsavgifter för senior. Inträdesavgiften återbetalas ej vid ett utträde ur klubben.
En junior/aktiv ungdom kan erlägga sin inträdesavgift i förtid, då är denna rabatterad fn 13 350 kr.

Lån
Medlem som har ett medlemslån sedan tidigare, har rätt att återfå lånebeloppet vid utträde ur klubben enligt de villkor som finns angivna på skuldebrevet. 
Klubben ser gärna att du efterskänker ditt lån till föreningen. För att visa vår uppskattning erhåller du ett livsvarigt klubbhusmedlemsskap, se ovan.

Bli medlem