Slinga 1-9

Med utbyggnaden 1957 tog klubben steget ut på Skanörs Ljung. Hål 1, 2, 3, och halva hål 7 är kvar från den tiden med mindre modifieringar. De övriga hålen skapades vid utbyggnaden till 27 hål. En omfattande uppfräschning med höjda utslagsplatser, torvade bunkrar och moderniserade greenområden har genomförts på senare tid.

Ansvariga arkitekter är Douglas Brasier, Ronald Fream, Jan Sederholm, David och Jimmy Kidd samt Peter Chamberlain.

Här är marken något mer böljande med de gamla strandvallarna som ett naturligt inslag i landskapsbilden. Pors, ljung och rödsvingel är de växter som ger hålen sin speciella hedkaraktär. Här finner vi i hedfaunan framför allt skator, lärkor, hägrar och kaniner.

Två inbjudande par treor, flera långa par fyror med tvärgående hinder och en dogleg par femma, sammanlagt par 35, som dessutom gör denna slinga till den mest utmanande av de tre. Värt att notera är att du även här kan se havet från alla hål.