Matchtävlingar

Regler vid matchtävlingar

 1. Anmälningsavgiften 150 kr./spelare betalas vid anmälan.

 2. Varje rond skall spelas inom av TL angiven tid.

 3. Varje spelare skall ange det telefon- eller mobil­nummer, där han/hon kan bli kontaktad, om det inte är samma som i matrikeln.

 4. Normal bana är hål 1 – 18. Om parterna är överens kan matchen även spelas på hål 10 – 27 eller 19 – 9.

 5. Spelare, som står överst på spelplanen, är skyldig att senast 10 dagar före rondens sista speldag ta kontakt med sin spel­partner för bestämmande av tid för matchen. Annars har ”undre” spelare rätt att begära vinst på  walk-over.

 6. Om kontakt har tagits enligt 5. men spelarna kan ej komma överens om tid för matchen, bestämmes tiden av TL efter hörande av spelarna.

 7. Även den ”undre” spelaren har naturligtvis möjlighet att ta kontakt för att bestämma tid för matchen.

 8. När speltid bestäms av spelarna kan tiden reserveras genom kontakt med receptionen. Om tidens bestäms kort före speldagen måste parterna själva svara för att tillgänglig tid finnes.

 9. Kommer spelare ej till överenskommen tid, vinner motparten på walk-over.

 10. Varje vinnande spelare skall omgående notera matchens resultat.

 11. Finalerna i matchtävlingar spelas senast enligt publicerat matchschema. 

HCP vid matchtävlingar

 1. Spelhandicapet fastställes.

 2. Vid fyrboll match reduceras detta med 10%. I övriga spelformer spelas med oreducerad spelhandicap.

 3. I foursome adderas först sidornas handicap, varefter summan halveras.

 4. Spelare med lägsta spelhandicap får inga slag.

 5. Övriga spelare får det antal slag, som motsvarar skillnaden till den spelare med lägst spelhandicap. I fyrboll match och foursome avrundas till heltal på sedvanligt sätt.

 6. Vid fyrboll match vinner det lag hålet som har det bästa enskilda resultatet.

 7. I övrigt gäller matchspelsregler.

 

Nedan finner ni spelscheman och resultat från årets matchtävlingar