Greenfee 2024

Greenfee gäller för 18 hål och önskar ni att spela mer kan en tilläggsgreenfee lösas på plats.

Gäster från Bokskogens GK, Falsterbo GK, Flommens GK, Kristianstad GK, Båstad GK, The National,   Köpenhamns GK och Furesö GK betalar alla samma pris som gäst till medlem på dagens huvudslinga. Medlemmar i Ljunghusens GK spelar till reducerad greenfee på respektive klubbar, se respektive klubb för deras regler genom att klicka på länkarna ovan.

Vidare ska greenfee lösas innan spel. Greenfee- och medlemskontroller genomförs kontinuerligt och spelare som ej erlagt greenfee korrekt kommer att debiteras dubbel greenfee samt rapporteras till sin hemmaklubb. 

Juni - Augusti

Alla dagar:

Senior: 1200 kr | Junior: 250 kr

Gäst till medlem/utbytesklubb

Senior: 800 kr | Junior: 150 kr

Senior efter kl 15.00

800 kr

Gäst till medlem efter kl 15.00

600 kr

Tillägg dagsgreenfee

250 kr

September

Måndag-Torsdag:

Senior: 950 kr | Junior: 250 kr

Gäst till medlem/utbytesklubb

Senior: 550 kr | Junior: 150 kr

Senior efter kl 15.00

650 kr

Gäst till medlem efter kl 15.00

500 kr

Fredag-Söndag:

Senior: 1000 kr | Junior: 250 kr

Gäst till medlem/utbytesklubb

Senior: 550 kr | Junior: 150 kr

Senior efter kl 15.00

700 kr

Gäst till medlem efter kl 15.00

500 kr

Tillägg dagsgreenfee

250 kr

Oktober

Måndag-Torsdag:

Senior: 700 kr | Junior: 250 kr

Gäst till medlem/utbytesklubb 

 Senior: 450 kr | Junior: 150 kr

Senior efter kl 15.00

550 kr

Gäst till medlem efter kl 15.00

500 kr

Fredag-Söndag:

Senior: 950 kr | Junior: 250 kr

Gäst till medlem/utbytesklubb

Senior: 550 kr | Junior: 150 kr

Senior efter kl 15.00

700 kr

Medlemsgäst efter kl 15.00

500 kr

Tillägg dagsgreenfee

200 kr

November-Mars

Alla dagar

Senior: 500 kr | Junior: 250 kr

Gäst till medlem/utbytesklubb

Senior: 300 kr | Junior: 150 kr

Tillägg dagsgreenfee

150 kr

April

Måndag-Torsdag:

Senior: 700 kr | Junior: 250 kr

Gäst till medlem/utbytesklubb

Senior: 400 kr | Junior: 150 kr

Senior efter kl 15.00

400 kr

Fredag-Söndag:

Senior: 900 kr | Junior: 250 kr

Gäst till medlem/utbytesklubb

Senior: 500 kr | Junior: 150 kr

Senior efter kl 15.00

450 kr

Tillägg dagsgreenfee

200 kr

Maj

Måndag-Torsdag:

Senior: 800 kr | Junior: 250 kr

Gäst till medlem/utbytesklubb

Senior: 450 kr | Junior: 150 kr

Senior efter kl 15.00

650 kr

Gäst till medlem efter kl 15.00

450 kr

Fredag-Söndag:

Senior: 950 kr | Junior: 250 kr

Gäst till medlem/utbytesklubb

Senior: 550 kr | Junior: 150 kr

Senior efter kl 15.00

700 kr

Medlemsgäst efter kl 15.00

500 kr

Tillägg dagsgreenfee

250 kr

Greenfee niohålsslinga

Vi har principiellt alltid en 9-hålsslinga öppen. Greenfeen gäller enbart på den gällande niohålsslingan för dagen och kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

Oktober

Alla dagar:

Senior: 400 kr | Junior: 150 kr

Gäst till medlem

250 kr

November - Mars

Alla dagar:

Senior: 250 kr | Junior: 150 kr

Gäst till medlem

200 kr

April

Alla dagar:

Senior: 300 kr | Junior: 150 kr

Gäst till medlem

250 kr

Maj

Alla dagar:

Senior: 400 kr | Junior: 150 kr

Gäst till medlem

250 kr

Juni - Augusti

Alla dagar:

Senior: 450 kr | Junior: 150 kr

Gäst till medlem

300 kr

September

Alla dagar:

Senior: 450 kr | Junior: 150 kr

Gäst till medlem

300 kr

Hyrartiklar

Golfbil - gäst

250 kr

Golfbil - medlem

150 kr

Hyrvagn

60 kr

Elvagn

200 kr

Hyrset

400 kr

Banan är belägen i ett naturreservat och vi hyr därför endast ut golfbilar till personer med läkarintyg. 

För bokning av golfbil och hyrset, var vänlig att kontakta receptionen på 040-458000 eller info@ljgk.se.


Hund får medföras på banan

Hunden skall hållas kopplad och eventuell spillning ska plockas upp.

Detta gäller ej tävlingsspel - då får hund inte medföras.

Introduktionskort

Personer med introduktionskort är välkomna att besöka vår anläggning i studiesyfte och nyttja sitt introduktionskort för fritt spel en gång varje år. För att få utnyttja sitt introduktionskort måste detta meddelas skriftligen minst en dag före spel. Utan föranmälan får introduktionskortet inte användas.

Personer med introduktionskort utfärdade av SGF, GAF, PGA, SGF eller NGU ska kontakta kansliet, info@ljgk.se

Personer med introduktionskort utfärdade av SGA ska kontakta Simon Månsson, banchef@ljgk.se

Greenfeesamarbeten för juniorer

En förutsättning för detta är att den gästande juniorerns hemmaklubb deltar i samarbetet. Juniorer som är medlemmar i Falsterbo GK och Flommens GK spelar alltid fritt om de spelar med en junior från Ljunghusens GK. Utöver det spelar juniorer från andra skånska klubbar fritt ifall de spelar med en junior från Ljunghusens GK, givet att deras hemmaklubb deltar i samarbetet. Detta innebär att en hemmaspelare kan ta med maximalt tre gästande juniorspelare fritt. Spel sker efter gällande tidbokningsregler/bollränna och tillgänglighet på respektive bana.

Deltagande klubbar - fritt spel för juniorer