Slinga 19-27

Av 9-hålsbanan från 1938 finns 4 hål kvar nästan intakta. Övriga 5 är resultat av ombyggnader 1957 och 1965. Under senare tid har hål 23 fått en ny green då erosionen tog den gamla, hål 26 har också fått en ny green, sydväst om den tidigare placeringen och hål 27 fått ett nytt utslag som medfört en liten förlängning och att vattnet tagits mer i spel.

Denna slinga karakteriseras av den flacka terrängen, det sandiga underlaget och det allestädes angränsande havet. Ljung, strandråg, hedblomster med kaniner, strandskator och tärnor är naturliga inslag, som med havets brus skapar den pastorala känslan.

Det är framför allt medlemmar, Stig Boström, Frank Pennink och Jan Sederholm som har bidragit till bandelens nuvarande utformning.

Tre par treor i väst-östlig riktning, fyra smala omväxlande par fyror och två korta och relativt lätta par femmor ger en omväxlande och lätt utmanande bandel. Av hålen kan särskilt det omtalade hål 21 framhållas, med sin nersänkta green och genuina linkskänsla, nästan oförändrat sedan 1938.