Regler och etikett

Företräde för banpersonal
Banpersonal har företräde på bana och ger klartecken när ni kan slå. Att utsätta personalen risk för skada kommer att beivras och diciplinära åtgärder kommer att vidtas.
 
Speltempo
Rekommenderad speltid är 4 timmar för en fyrboll vid ett avslappnat tempo, och ronder ska därför inte ta längre tid än så. Under säsong övervakar klubbens Marshal speltempot och ser till att övriga föreskrifter följs. Klubbens Marshal har rätt att avvisa personer från banan om regler och föreskrifter inte kan följas.
 
Genomsläpp vid letande och långsamt spel
Enligt golfreglerna är en boll förlorad ifall den inte hittas inom 3 minuter. Att leta längre än 3 minuter är därför förbjudet och finns där bakomvarande parti som väntar ska dessa släppas igenom med omnejd. Vidare ska bakomvarande parti släppas igenom ifall där finns ett tomt hål framför och orsaken till detta är långsamt spel. 

Krattning av bunker
Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen. Har en bunker beträtts ska den ovillkorligen krattas. 

Lagning av banan
All uppslagen torv på spelfältet ska återplaceras och nedslagsmärken ska lagas.

Klädsel
På Ljunghusens GK är det krav på vårdad klädsel. Huvudbonader, såsom kepsar och mössor får inte bäras i klubbhuset. Spikskor på banan är tillåtet, men inte inne i klubbhuset.

Mobiltelefoner på Ljunghusens GK
Försäkra er att er mobiltelefon inte stör omgivningen, både inomhus och utomhus.

Back to top

Golfinity-logo  |  Made by