Klubbens historia

De första åren med 9 hål

Vår golfklubb bildades år 1932 av AB Ljungskogens Strandbad, ägare av marken, som ledde och förvaltade klubben de första 20 åren och vann inträde i SGF 1938. Banan sköttes av två personer med bland annat hästdragna klippare. Wiggo Sarvik var den drivande kraften i drift och skötsel och tidvis som tränare. Först i slutet av 40-talet anlitades professionella tränare och 1952 anställdes Hans-Erik ”Kirr” Christersson på heltid.

Klubbens medlemmar rekryterades bland sommarboende familjer i Ljungskogen, så spel förekom framför allt under sommarmånaderna. Bland medlemmarna var framför allt familjen Vilén mest engagerad. Lennart Vilén var sekreterare och styrelseledamot i nästan 30 år.

Den gamla gården, Södra Ljunghuset, köptes in av bolaget och användes som klubblokal, där det under sommartid förekom enkel servering. Byggnaden restaurerades på 50-talet, då plats gjordes för shop och köket upprustades för att servera lagad mat.

 

Holger Vilén, 16 år gammal framför dåtidens klubbhus.

Holger Vilén, 16 år gammal framför dåtidens klubbhus.

Uppbyggnadsåren från 9 till 27 hål

År 1953 övertog medlemmarna ansvaret för verksamheten och klubben. Därpå vidtogs ett intensivt arbete att bygga ut banan och klubbhuset. Kommittéer för bana och byggnader bildades och banarkitekten Douglas Brasier kontaktades. Tillsammans med Bengt Polling ritade han den nya 18-hålsbanan, som blev färdig 1957. Genom Wiggo Sarviks försorg kunde mark på Skanörs Ljung arrenderas av Skanör-Falsterbos Stad för de nya hålen.

Det ökande intresset för golf medförde att behov för ytterligare hål snart uppstod. Nya kommittéer bildades och samma arkitekt anlitades. Ragnar Persson, som var ordförande, donerade medel så att hål 23 och hål 24 kunde byggas. Arrendet av mark på ljungheden utökades och kunnig personal för banskötsel anställdes. I juni 1965 invigdes Nordens första 27-hålsbana.

Det gamla klubbhuset räckte inte heller till, så samtidigt med banutbyggnaden projekterades ett nytt, större klubbhus. Mark inköptes från bolaget och det nya klubbhuset, i skandinavisk, sparsmakad stil, kunde invigas samtidigt med 27-hålsbanan.

Klubbhuset utrustades med ett restaurangkök, shop för försäljning av golfutrustning, möteslokal och ett kontor för den nyanställde intendenten. Drivande under den här perioden var Erik Ljung och Lennart Molander.

Med 27 hål och högre standard kunde klubben arrangera större nationella och internationella tävlingar, JSM och Penfold Cup (protävling) spelades 1966, SM för herrar och damer 1972, Vagliano Trophy (match mellan kontinenten och Storbritannien för damer) 1977, SISM för damer 1979.

Medlemsantalet och spelfrekvens ökade för varje år med kraftigt slitage på bana och lokaler. Inflyttningen på Falsterbonäset och ökad fritid medförde spel under större delen av året och snart uppstod kö för medlemskap i vår klubb. Samtidigt ökade kraven på bättre kvalitet på greener, bunkrar och utslagsplatser. En ny bevattningsanläggning med bättre täckning var nödvändig och upphandling och installation gjordes 1979.

Även klubbhuset var slitet och bedömdes för litet. Köket hade redan utvidgats, men en rejäl utbyggnad och uppfräschning genomfördes 1982. Samma år köpte klubben även det gamla klubbhuset med tillhörande skötselcentrum av bolaget.

Från en blygsam start med 10 medlemmar 1932 uppgick antalet till cirka 300 stycken 1957 och cirka 1200 stycken 1982.

En stor kommittéverksamhet hade utvecklats genom åren för att på ideell bas sköta klubben, men det räckte inte. För att administrera den omfattande verksamheten anställde klubben år 1980 en verkställande chef, Stig Persson.

 

Greenen vid hål 21

Greenen vid hål 21

Lennart Molander

Lennart Molander

Från badortsklubb till internationell storklubb

Under de senaste 40 åren har vår klubb utvecklats och förfinats och kan idag jämföras med de bästa i Europa. Drivande i detta arbete var Stig Persson och Bengt Olsson. Fortfarande bor de flesta medlemmarna i närområdet, men den tilltagande globaliseringen märks både på utlandsboende medlemmar och nya kontakter och samarbeten med till exempel Köpenhamns GK och Royal Liverpool GC.

PLM Open, som ingick i Europatouren, spelades två gånger på vår bana. EM har arrangerats flera gånger, senast 2019 för Lag-EM herrar. Challengetouren och svenska damtouren, svenska och skandinaviska mästerskap återkommer med jämna mellanrum hos oss.

Egna förmågor har haft stora tävlingsframgångar, inte minst tack vare skickliga tränare som Göran Sandegård, Niclas Arwefjäll och Markus Westerberg.

Träningsanläggningen har under åren utvecklats från ett enkelt övningsfält till en fullutrustad golfakademi.

Klubbens anläggning ligger i ett naturreservat, så miljöarbete är en naturlig del i verksamheten. Som första klubb i världen miljöcertifierades vår klubb i det globala miljöledningssystemet ”Golf Environment Organisation”, och har sedan dess genomgått återkommande revisioner med bibehållen status. Det stora miljöintresset har också inneburit flera inventeringar av flora och fauna, en fågelräkning 1997 fann 90 arter och en florainventering 2003 noterade 377 olika växter på banan.

Det nya klubbhuset har byggts om och ut flera gånger, mest genomgripande efter branden 2002, och 2008 utökades med lounge och mötesrum med stor hjälp av medlemmars donationer.

Det gamla klubbhuset restaurerades samtidigt och fick ändamålsenliga personal- och utbildningslokaler.

Maskinhallen har även den byggts om och ut flera gånger och drabbats av bränder, den senaste 1984.

I klubbhuset driver Linda Norell och Niklas Nerman en omfattande restaurangverksamhet av hög klass, som tillsammans med vår unika bana, utmärkta tränarstab och golfakademi gör att Ljunghusens Golfklubb erbjuder medlemmar och gäster en komplett golfanläggning av högsta rang.

Hål 18

Hål 18

Sara Kjellker vinnare av 2019 års upplaga av Carpe Diem Beds Open på Swedish Golf Tour

Sara Kjellker vinnare av 2019 års upplaga av Carpe Diem Beds Open på Swedish Golf Tour

Sveriges vinnande lag under Lag-EM herrar på Ljunghusens GK 2019.

Sveriges vinnande lag under Lag-EM herrar på Ljunghusens GK 2019.