Göran Pettersson
Claes Englund
Siv Englund
Torbjörn Johansson
Eva-Lotte Gransten
Thommy Gransten
Vesna Malmberg
Göran Skjöld
Katarina Evander