Allmänna regler

I första hand gäller Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. I de fall särskilda statuter finns för en tävling skall dessa tillämpas. Därefter gäller dessa klubbens allmänna regler för tävlingar.

HUR ANMÄLER DU DIG?
Studera anslaget/hemsida om tävlingen. Kontrollera att du har rätt att ställa upp. Sedan kan du anmäla dig på följande sätt:

På telefon 040-45 80 00. Lämna GolfID + namn.

När du anmäler dig till klubbens tävlingar godkänner du samtidigt att klubben lägger ut start- och resultatlistor på klubbens hemsida.

 

OM DU ÅNGRAR DIG
Vill du återta anmälan, avanmäl dig via www.golf.se/mingolf, eller på telefon 040-45 80 00.

OBS! Avanmälan måste göras före anmälningstidens utgång. Därefter tas dubbel anmälningsavgift ut för spelare som utan giltigt skäl uteblir från start.

 

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden utgår i regel kl.12:00 två dagar före tävlingsdagen. För Juniorkommitténs och Seniorkommitténs tävlingar gäller särskilda regler, som dessa kommittéer meddelar.

För KM herr och dam samt KM Match herr och dam utgår ingen avgift.
För icke medlemmar tillkommer reducerad greenfee.

 

STARTTIDER
Startlista anslås i regel senast kl. 18:00 två dagar före tävlingsdagen. Via www.golf.se/mingolf kan du se start- och resultatlistor. I de flesta fall skickas besked om starttider ut per e-post. När receptionen är bemannad, kan starttider även erhållas på tel. 040-45 80 00.

 

RÄTT ATT DELTAGA
Spelare med klubbhandicap 36,1 - 54,0
Som klubbhandicapare får du delta i lag vid Cancergolfen. Dessutom får du delta i Två Generationer i par med spelare med officiell handicap.

I öppna tävlingar tillåts dock inte spelare med klubbhandicap från andra klubbar.

I Gåsatävlingen kan du som har högre handicap än 36,0 vara med. Du får dock endast tillgodoräkna dig handicap 36,0.

Spelare med klubbhandicap får dessutom delta i SK:s tävlingar.

 

Juniorers deltagande i tävlingar

  1. Från 2014 gäller dessa regler även Ljunghusenveckan.

  2. Junior med hcp 11,0 eller lägre får, oavsett ålder, i regel deltaga i huvudklassen i singeltävling.

  3. Junior som senast under året fyllt sexton år med hcp 11,1-36,0 får i regel delta i huvudklassen i singeltävling.

  4. Junior,  som senast under året fyllt tretton år med hcp 11,1-36,0 får i regel delta i par- och lagtävling ihop med senior. Får ej vara fler juniorer än seniorer i laget.

  5. Junior med klubbhandicap får ställa upp i Två Generationer i par med spelare med officiell handicap, om han eller hon i övrigt uppfyller kraven i tävlingsbestämmelserna.

 

Vardagsmedlemmar
Mot betalning av den greenfee, som för dagen gäller för medlemsgäst, får vardagsmedlem delta i tävling även lördagar, söndagar och helgdagar. För 9-hålstävling halv avgift. Ingen greenfee behöver betalas under LJUNGHUSENVECKAN.

Non-resident-medlemmar
Mot betalning av den greenfee, som för dagen gäller för medlemsgäst, får vardagsmedlem delta i tävling. För 9-hålstävling halv avgift. Ingen greenfee behöver betalas under LJUNGHUSENVECKAN.

 

SÄRSKILJNING VID LIKA RESULTAT

MATCHTÄVLINGAR
Vid lika resultat efter 18 hål (36 hål) fortsätter ronden med så många hål som krävs för att avgöra matchen. Skiljehål spelas i matchens ordning, dvs man fortsätter på det hål där matchen ursprungligen startades. Handicapslag tas ut på samma hål, som första gången hålet spelades.

Vid lika resultat i lagmatcher, förklaras matchen delad och spelet fortsätts inte.

 

SLAGTÄVLINGAR SOM SPELAS UTAN HANDICAP
Segrare för tävlingen bestäms genom Sudden Death, innebärande spel hål för hål enligt slagspelsregler. Spelare med högre resultat än annan spelare på ett hål avbryter särspelet. Vinnare av tävlingen blir den spelare som på ett hål är den enda med lägsta score. Övriga deltagare i särspelet erhåller andra plats.

Vid särskiljning genom Sudden Death spelas följande hål, om spel skett på;

Bana  1 - 18:  Hål 10, 11, 12, 13, 16, 17 och 18.

Bana 10 - 27:  Hål 19, 24, 25, 26 och 27.

Bana 19 -  9:   Hål 1, 2, 3, 7, 8 och 9.

Vid lika resultat för andra spelare än de som efter ordinarie rond kommit först bestäms placeringen genom den matematiska metoden. Leder denna inte till särskiljning delas placeringen.

 

HANDICAPTÄVLINGAR
I första hand sker särskiljning genom spelhandicap-metoden och i andra hand efter den matematiska metoden. I sista hand delar spelarna den placering de uppnått.

 

PRISUTDELNING
Prisutdelning sker som regel efter avslutad klass, om ej annat meddelas, förutom Ljunghusenveckan, klubbmästerskap, matchtävlingar och några få andra undantag.

För att erhålla pris krävs att man är närvarande eller representerad vid prisceremonin annars går priset vidare till nästa placerade spelare.

I Ljunghusenveckan 2014 krävs att man har EGA Exakt Tävlingshandicap för att ha rätt att erhålla pris. Från och med 2015 gäller detta alla klubbtävlingar.