Mats Molander
Mats Molander
Ordförande
Johan Ahlgren
Vice ordförande och sekreterare
Ann Theander
Ann Theander
Skattmästare
Lars Andersson
Lars Andersson
Jonas Björklund
Jonas Björklund
Fredrik Wickman
Ordförande Bankommittén
Tobias Ljungberg
Tobias Ljungberg
Ordförande i junior- och elitkommittén
Robert Lundgren
Robert Lundgren
Ordförande i marknadskommittén
Maud Meyersson
Maud Meyersson
Ordförande i seniorkommittén
Magnus Jivén
Magnus Jivén
Klubbchef, adjungerad