Mats Molander
Mats Molander
Ordförande
Anders Kjellin
Anders Kjellin
Vice ordförande och sekreterare
Jonas Björklund
Jonas Björklund
Skattmästare
Lars Hansson
Lars Hansson
Ordförande bankommittén
Pia Ramel
Pia Ramel
Ordförande miljökommittén
Heidi Hardenberger
Heidi Hardenberger
Ordfröande i tävlingskommittén
Maud Meyersson
Maud Meyersson
Ordförande i seniorkommittén
Tobias Ljungberg
Tobias Ljungberg
Ordförande i junior- och elitkommittén
Robert Lundgren
Robert Lundgren
Ordfröande i marknadskommittén
Magnus Jivén
Magnus Jivén
Klubbchef, adjungerad