Mats Molander
Mats Molander
Ordförande
Anders Kjellin
Anders Kjellin
Vice ordförande och sekreterare
Ann Theander
Ann Theander
Skattmästare
Lars Andersson
Lars Andersson
Jonas Björklund
Jonas Björklund
Lars Hansson
Lars Hansson
Ordförande bankommittén
Tobias Ljungberg
Tobias Ljungberg
Ordförande i junior- och elitkommittén
Robert Lundgren
Robert Lundgren
Ordfröande i marknadskommittén
Maud Meyersson
Maud Meyersson
Ordförande i seniorkommittén
Pia Ramel
Pia Ramel
Ordförande miljökommittén
Magnus Jivén
Magnus Jivén
Klubbchef, adjungerad