Banstatus

Vi försöker just nu hålla ordinarie greener öppna.
Vid frost eller kyla kan greenerna vara stängda. Detta visas med en gul skylt i bilden här bredvid, då sker spel mot vintergreener.
Vid speciella förhållanden kan banan vara helt stängd. Detta visas då med en röd skylt här bredvid.

Under vintermånaderna förekommer översvämningar pga högt havsvattenstånd. Prognoser för havsvattenstånd finns hos DMI här.

Huvudslinga: 1-18 - Bollränna gäller
9-hålsslinga: 19-27 - Bollränna gäller

  • Bollränna på alla våra slingor.

  • Golfbil är inte tillåtet.

  • Spel från vintertee och spel med vintermatta.
    Matta kan köpas i klubbhuset. Alla har sin egen matta.

  • Rangen är öppen från 06:00-22:00.

  • Respektera avspärrningar och tee-placeringar.

  • Man får inte medföra vagn ut i ljungen.

Har du GPS-klocka? Våra slingor är:

1-18: Gul-Röd
10-27: Röd-Vit
19-9: Vit-Gul

Visa större bild