Nordeuropas första 27-hålsbana

En golfupplevelse utöver det vanliga

I mitten på 1800-talet började markägarna att plantera fur och ek på ljungheden mellan Kämpinge by och Skanör-Falsterbo. Borgarna i Malmö och Trelleborg fann snart att Ljunghusen var ett utmärkt område för sommarboende. Samtidigt kom golfen till vårt land. På 1920-talet användes strandängarna i Ljunghusen för spontant golfspel.

1932 bildades klubben och de 6 första hålen färdigställdes. Kort därpå utökades det till 9 hål. 1954-57 var intresset så stort att 9 nya hål lades till på den angränsande Skanörs Ljung och endast 8 år senare byggdes banan ut till Nordeuropas första 27-hålsbana, med tre likvärdiga men ändå så olika banslingor belägna i ett naturvårdsområde.

Slinga 1-9

Slinga 10-18

Slinga 19-27

Banrekord