Slinga 10-18

Från 18-hålsbanans tid återstår endast hål 10, halva hål 12, hål 13 och en del av hål 18. De nya hålen är en blandning av hed- och linkskänsla. De flesta hålen har varit föremål för mer omfattande ombyggnader genom 50 år. Även om sträckningen är densamma, har vyer och spelkvalitet avsevärt förbättrats, inte minst genom omfattande arbeten med samtliga greenområden.

Anlitade arkitekter var Jan Sederholm, Ronald Fream, David Kidd och Peter Chamberlain.

Diken, bäckar, insjöar och hav bildar med strandvallarna en intressant inramning av hålen på bandelen. Änder, sothöns och ibland havsörn skapar här en egen atmosfär. Ljung, klockljung och svingel i ruffarna utmanar spelaren på alla hål, och strandrågen på hål 18.

Två vackra och krävande par treor mot den förhärskande vindriktningen, långa eller trånga par fyror och tre par femmor gör den här slingan mycket underhållande. Särskilt med 18:e som går utmed havet i dogleg till en upphöjd, kurvig green, som ger en värdig avslutning i Ljunghusens linkslandskap.