Hedersmedlemmar

I klubbens stagar står det följande: "På förslag från styrelsen och efter beslut på ordinarie årsmöte får medlem i klubben väljas till hedersmedlem. Styrelsen får till medlem kalla person, som genom sina insatser för klubben gjort sig synnerligen förtjänt därav. Sådant beslut skall vara enhälligt."

Nedan personer har gjort stora insatser för Ljunghusens Golfklubb och för golfen i Sverige.

Ljunghusens Golfklubb har för närvarande fem hedersmedlemmar.

Lennart Molander

Lennart var från början ekonomichef på Wedins skoaffärer "hemma" i Ångermanland. 1962 blev han tillfrågad av Rolf Sarvik om att flytta till Skåne och näset, för att bli kompanjon med sin gode vän. Han flyttade till Skåne med familjen och blev 1965 kassör i klubben. Resten är sedan historia. Det är en imponerande uppdragslista där Lennart haft både internationella och nationella uppdrag. Lennart har suttit i Svenska Golfförbundets styrelse och även varit förbundsordförande, samt belönats med bland annat Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld, SGF:s Guldmärke, för att nämna några. Dessutom var Lennart styrelseledamot i vår klubb i totalt 21 år och har varit drivande i många projekt för klubben. Under årsmötet 1984 utsågs Lennart Molander till hedersmedlem för sina insatser för klubben.

Lennart Molander

Lennart Molander

Göran Sandegård

1980 efterträdde Göran vår legendariske pro Hans-Erik "Kirr" Christiansson, och lämnade rollen som tränare inför 2009, efter 29 år som tränare för klubben. Under sin tid som tränare på klubben utvecklades juniorverksamheten på ett fantastiskt sätt, där de inte bara lärde sig att spela golf utan även vett och etikett. För sina många år i tränartjänsten belönades Göran med PGA:s silvernål och väggplakett. Klubben har Göran mycket att tacka för att ha lagt grunden till en stor och omtyckt juniorverksamhet, och valdes till hedersmedlem av årsmötet 2009.

Göran Sandegård

Göran Sandegård

Bengt Olsson

1959 blev Bengt medlem i vår klubb. Som person är han ingen som skryter om sina bedrifter och det är inte alltid självklart att Bengt är den som ägnat sig åt mer ideellt arbete för klubben. Som 26-åring valdes Bengt in i styrelsen 1969, och var en av de yngsta någonsin. När Bengt lämnade styrelsen 2012 hade han suttit i styrelsen i totalt 40 år, trots ett kortare avbrott under 70-talet. Där finns få medlemmar som känner till vår klubb som Bengt gör, och under sin tid i styrelsen, varav 12 år som ordförande, har han varit drivande i många projekt som vi idag ser resultatet av. Framförallt har vi att tacka Bengt för att Ljunghusens Golfklubb är erkänd internationellt. Bengt har erhållit bland annat Riksidrottsförbundets förtjänstmärke i guld och SGF:s Guldmärke för sina insatser för golfen i Sverige. Kort och gott kan man säga att Ljunghusens Golfklubb har Bengt att tacka mycket för, och han valdes till hedersmedlem av årsmötet 2012.

Bengt Olsson till vänster under Riksidrottsförbundsmötet

Bengt Olsson till vänster under Riksidrottsförbundsmötet

Stig Persson

Ljunghusens Golfklubb var den första klubb i Sverige som sökte en verkställande chef. Denna chef skulle vara ansvarig för både bana och administration. Stig Persson passade in på alla kriterier som fanns. Stig var från början Greenkeeper på Barsebäck och arbetade en kort tid som bevattningschef på S48, och har även varit ordförande i Svenska Golfförbundets bankommitté och i SGA. 1996 belönades Stig med SGF:s guldklubba för sina insatser för golfen. Som klubbchef har Stig varit drivande och ansiktet utåt för utveckling som skett, och under sina 33 år på posten har det hänt mycket. Många av de ombyggnationer som vår bana genomgått har Stig varit drivande i. Utöver arbetet på klubben har Stig varit bunkerkrattare på the Open Championship i över 20 år, en ära få personer får. 2014 lämnade Stig rollen som klubbchef, men har fortsatt att hjälpa klubben. Vid sin avgång valdes Stig till hedersmedlem av årsmötet 2014. 

Stig Persson i mitten

Stig Persson i mitten

Stefan Lindvall

Stefan valdes in i styrelsen för första gången 1996 som ledamot, under de åren var han bland annat ordförande i Junior- och Elitkommittén. 2012 tog han över efter Bengt Olsson som ordförande för klubben och var ordförande fram till årsmötet 2019. Totalt var Stefan med i styrelsen i 21 år, och har varit en stor del i den utveckling som klubben genomgått under 2010-talets senare hälft. Under Stefans tid som ordförande gjordes stora investeringar i banan såsom bevattningsanläggningen och ombyggnader för större delen av hålen 1-18. Vidare såg Stefan till att ekonomin förbättrades och skapade en stabil grund för framtida investeringar. För sina insatser för golfen i Sverige belönades han med Skånes GDF guldmärke, samt SGF:s silvermärke år 2020. Under årsmötet 2019 valdes Stefan till hedersmedlem.

Stefan Lindvall

Stefan Lindvall