Maud Meyerson
Ordförande
Torbjörn Johansson
Ansvarig för Running Competition samt seniordelen på hemsidan
Bengt Landelius
Anita Groth
Viveca Lindahl
Ann Marie Öberg
Göran Skjöld
Gerd Roos
Peter Öberg
Staffan Holmström