Stipendier och utmärkelser

Årets golfare

Årets golfare är ett pris som instiftades 2003 och utdelas till medlem som anses vara ett föredöme för andra medlemmar. Detta kan vara genom att spela god golf eller göra goda insatser för att stärka vår klubb och vår klubbanda. Vinnaren utses av tävlings-, senior- och junior- och elitkommitté i samarbete. Belöningen är en egen parkeringsplats det följande året.

Vinnare genom åren

2003

Olof Ekelund

 

2004

Mats Eriksson

 

2005

Göran Walle

 

2006

Cajsa Knutson

Fredrik Theander

2007

Christer Holst

 

2008

Patrik Andersson

 

2009

Lennart Molander

 

2010

Emma Henrikson

 

2011

Emma Henrikson

 

2012

Stefan Strand

 

2013

Ingemar Svensson

 

2014

 Stefan Strand

 

2015

 Eric Salander

 

2016

 Sara Kjellker

 

2017

 Peter Gislander

 

2018

 Kajsa Arwefjäll

 

2019

 Albin Bergström

 

 

Stefan Strands minne

Stipendium till minne av Stefan Strand. 2 gånger utsedd till Årets Golfare på Ljunghusens GK – 2012 och 2014. Priset instiftades 2017 av Stefans vänner och golfkompisar.

Stipendiater genom åren

2017

Victor Wollard

 

2018

Kajsa Arwefjäll

 Fabian Sundén

2019

Richard Hoff

 Jacob Lindh

2020

Delades ej ut

 

2021

Tova Jönsson

 Erik Johansson


 

Lennart Molanders junior stipendium

LENNART MOLANDER Styrelseledamot i Ljunghusens Golfklubb 1965-1984. Ordförande 1977-1984. Styrelseledamot i Svenska Golfförbundet 1983-1991. Ordförande 1987-1991. Instiftade på sin åttioårsdag den 18 april 2010 Lennart Molanders Juniorstipendium som årligen ska utdelas till pojk- eller flickjunior eller bådadera, som är medlem/mar i Ljunghusens Golfklubb.

1. SYFTE

Stipendiet ska tilldelas en pojk- eller flickjunior eller bådadera att användas i deras utveckling som golfspelare.

2. VILLKOR

Den som söker stipendiet ska under året ha visat gott kamratskap och framåtanda samt ha utvecklat sin golf på ett positivt sätt.

3. ANSÖKAN

Ansökan ska ske skriftligen på en särskilt framtagen blankett och vara Ljunghusens Golfklubb tillhanda senast den 31 december, antingen via post eller e-post.

4. JURY

En jury bestående av klubbens Elit- och Juniorkommittéordförande, juniorkapten, tränare och Lennart Molander eller i hans ställe Mats Molander ska utse stipendiaterna.

5. UTDELNING

Utdelning av stipendiet ska ske årligen på klubbens årsmöte.

Stipendiater genom året

2010

Emma Henrikson

Louise Kristersson

2011

Desireé Andersson

Peder Brunnsjö

2012

Jessica Tamén

Sara Kjellker

2013

Gustav Salander

Ludvig Forssman

2014

Albin Bergström

 

2015

Rasmus Hjelm

 

2016

Kajsa Arwefjäll

 

2017

Sara Kjellker

Desireé Andersson

2018

Sara Kjellker

 

2019

Albin Bergström

 

2020

Delades ej ut

 

2021

Jonathan Ericsson

 

Stipendium till Stefan Kirrs minne

Kirr var en mycket speciell person. Hans sista 50 levnadsår är intimt sammanflätade med golfklubbens moderna historia. Under alla år var han ett föredöme för alla.

Han var en av de allra bästa golfspelarna i Sverige när han kom till vår klubb och vi såg alla upp till honom för hans skicklighet.Tålamod var en av hans största tillgångar som tränare. Och tack vare honom fortsatte de flesta att lära sig spelets svåra konst och träna vidare. Varje vecka bjöd han in spelare från andra klubbar, för det mesta från Flommen, för att spela med dem. Vi ungdomar fick gå caddie och lärde oss hur man ska uppträda på en golfbana. I det fallet var Kirr enastående. Aldrig såg man Kirr höja rösten eller på något annat sätt visa sitt missnöje utan han var alltid positiv och uppmuntrande.På senare år när han dragit sig tillbaka från tränararbetet stannade han kvar och spelade med sina vänner på vår klubb.Han var alltid en mycket uppskattad vän och kamrat.

Juniorstipendium

Ingemar Christersson, brorson till Kirr och tränare på Barsebäcks Golf och Country Club sedan mer än 35 år, har erbjudit Ljunghusens Golfklubb att sätta upp ett stipendium till Årets Juniorgolfare. Att tilldelas den junior som bäst handlar i Kirrs anda. Grundplåten till stipendiet doneras av Irene och Ingemar Christersson och klubbens medlemmar inbjuds att lämna sina bidrag. Stipendiater utses av styrelsen i samråd med tränare, juniorrepresentanter och Ingemar Christersson.

Nomineringskriterier:

Bedömningen sker med hänsyn till:

  1. Kamratskap
  2. Uppförande och golfetikett
  3. Aktivitet inom
    - träning
    - spel 
    - deltagande i tävlingar

Stipendiater genom åren

2006

Gustav Leifland

2007

Hedwig Tornheden

2008

Emma Henrikson

2009

Fredrik Theander

2010

Jesper Henrikson

2011

Gustav Salander

2012

Ludvig Forssman

2013

Albin Bergström

2014

Fabian Sundén

2015

Philip Jensen

2016

Kajsa Arwefjäll

2017

David Lundberg

2018

Jacob Lindh

2019

Jonathan Ericsson

2020

 Delades ej ut

2021

 Albin Ljungberg