Slope och Lokala regler

Lokala regler

Nedan finns alla våra lokala regler.

I tillägg till detta gäller följande tillfälliga lokala regel:
Boll som stannar i luftningshål på foregreen eller fairway får spelas som den ligger eller med lättnad utan plikt genom att lyftas och placeras på närmaste punkt bakom luftningshålet. Bollen får vid sådant lättnadsförfarande ej rengöras.