Årsmötet 2024 hålls lördagen den 27 januari 2024

Publicerat: 2024-01-04 - 13:00 - Skrivet av Magnus Jivén

Ett informationsmöte hålls med start 9.00, därefter startar årsmötet 11.00. Årsmöte i Ljunghusens Golfklubb samt bolagsstämmor i Ljunghusens Golf AB samt Ljunghusens Klubbhus AB

Plats: Malmö Quality View på Hyllie.

Handlingar inför årsmöte och bolagsstämmor publiceras här nedan på hemsidan.

Handlingarna innehåller föredragningslista (dagordningen), verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan, drifts- och investeringsbudget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag.
Dokumentet innehåller drygt 70 sidor.

Föranmälan önskas inför mötet så vi kan dimensionera lokalen. Anmäl dig här.
Det går också bra att deltaga digitalt - detta måste föranmälas här.

Klubbens stadgar finner ni här på denna länk.

Behöver ni en mall till fullmakt finns den nedan. Fullmakt kan endast användas fysiskt på möte när man närvarar i Malmö, kan ej användas digitalt.