Årsavgifter 2024

Publicerat: 2024-01-30 - 08:06 - Skrivet av Magnus Jivén

Dags att betala resterande del av årets avgifter.

Vid årsmötet den 27 januari fastställdes avgifterna för 2024. Dessa finns nu för betalning på min golf. Avgifterna skall vara betalda senast den 29 februari 2024.

Avgifterna höjdes efter beslut vid årsmötet något mer (ca5%) än de föreslagna (ca3%) i handlingarna. Beloppen som fastställdes finns i tabellen nedan.

Ett separat mail skickas till er  med anmaning att betala avgiften via min golf. Sista dag att betala är den 29 februari.
Ett referat från årsmötet finns på denna länk: https://www.ljgk.se/medlem/nyheter/aarsmoete-2024/