Säker golf

Publicerat: 2024-04-30 - 12:56 - Skrivet av Magnus Jivén

Tänk på följande:
  • Slå aldrig förrän du har fritt spelfält. 
  • Banpersonal har alltid företräde.
  • Invänta klartecken med uppsträckt arm. 
  • Svara med likadant tecken innan du slår.
  • Ropa FORE! om bollen riskerar att träffa någon.