Omstrukturering genomförs nu

Publicerat: 2023-11-17 - 07:11 - Skrivet av Magnus Jivén

Nu genomförs den omstrukturering som beslöts på årsmöte den 27 januari 2023. Årsmötet beslöt då att flytta drift från GK till Ljunghusens Golf AB och bemyndigade styrelsen att genomföra övergången, inklusive att överlåta fastigheten Vellinge Ljunghusen 11:91 till ett av golfklubben helägt dotterbolag.

Avsikten är att få en tydligare organisation, med en ändamålsenlig uppdelning mellan den ideella, medlemsbaserade verksamheten och den del som mer har karaktär av näringsverksamhet och då har vi beslutat att flytta del av verksamheten från Ljunghusens Golfklubb till Ljunghusens Golf AB.

Vi har bedömt att det finns effektivitetsfördelar i såväl administration som den operativa verksamheten på bana och klubbhus och även att styrelse- och ledningsbeslut blir tydligare förankrat i respektive verksamhet.

Då det även finns fördelar avseende den ekonomiska aspekten i form av möjlighet till momsavdrag vid investeringar och löpande verksamhet har beslutet varit väl motiverat för att genomföra denna omstrukturering.

Mer om detta finns i årsmöteshandlingarna inför årsmötet 2023.

Arbetet med att förbereda detta arbete har planerats under året sedan årsmötet och har genomförs nu i ett antal steg. Från den 1 november 2023 sker driften av vår anläggning i Ljunghusens Golf AB.