Kungörelse - Årsmöte 2024 - Lördag 27 januari 2024.

Publicerat: 2023-11-27 - 08:32 - Skrivet av Magnus Jivén

Årsmötet 2024 hålls lördagen den 27 januari 2024 med start 11.00

Ett informationsmöte hålls med start 9.00, därefter startar årsmötet 11.00.
Årsmöte i Ljunghusens Golfklubb samt bolagsstämmor i Ljunghusens Golf AB samt Ljunghusens Klubbhus AB

Plats: Malmö Quality View på Hyllie.

Alla medlemmar har rätt att lämna motioner (skriftliga förslag) till årsmötet. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november 2023.

Handlingar inför årsmöte och bolagsstämmor publiceras senast 3 veckor innan möte här på hemsidan samt distribueras via e-post till medlemmarnas e-postadresser.

Handlingarna innehåller föredragningslista (dagordningen), verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan, drifts- och investeringsbudget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag med redovisning av inkomna namnförslag.

Klubbens nu gällande stadgar finns anslagna här på hemsidan.