Banan stängd

Publicerat: 2024-01-04 - 12:53 - Skrivet av Magnus Jivén

Det nya golfåret 2024 börjar med storm, regn i massor och nu snö…. 23 januari öppnar vi hålen 1-12 med vinter greener.

Tyvärr var inledningen på året inte den bästa för banan.

Stora regnmängder och högt vattenstånd gör att hela banan är mycket blöt med stora översvämmade områden (gäller även på hålen 1-9). Nu fryser det och det gör att vattnet inte kommer att rinna undan. Därför har banan varit stängd men hålen 1-12 är nu öppen med vinter greener från den 23 januari.

Stormen den 3-4 januari tillsammans med högtvattenstånd har ställt till med mer skador på hålen 23-25.

Bilder från början av januari nedan.