Regler för årets matchtävlingar

 1. Anmälningsavgift MÅSTE betalas innan första ronden spelas.
 2. Varje rond skall spelas inom av TL angiven tid.
 3. Varje spelare skall ange det telefon- eller mobil­nummer, där han/hon kan bli kontaktad, om det inte är samma som i matrikeln.
 4. Normal bana är hål 1 – 18. Om parterna är överens kan matchen även spelas på hål 10 – 27 eller 19 – 9.
 5. Spelare, som står överst på spelplanen, är skyldig att senast 10 dagar före rondens sista speldag ta kontakt med sin spel­partner för bestämmande av tid för matchen. Annars har ”undre” spelare rätt att begära vinst på walk-over.
 6. Om kontakt har tagits enligt 5. men spelarna kan ej komma överens om tid för matchen, bestämmes tiden av TL efter hörande av spelarna.
 7. Även den ”undre” spelaren har naturligtvis möjlighet att ta kontakt för att bestämma tid för matchen.
 8. När speltid bestäms av spelarna kan tiden reserveras genom kontakt med receptionen. Om tidens bestäms kort före speldagen måste parterna själva svara för att tillgänglig tid finnes.
 9. Kommer spelare ej till överenskommen tid, vinner motparten på walk-over.
 10. Varje vinnande spelare skall omgående notera matchens resultat.
 11. Tävlande kan hämta röd flagga i receptionen för att påkalla företräde på banan.
 12. Finalerna i matchtävlingar spelas senast tisdagen den 29:e september 2018.