Handicap vid matchtävlingar

  1. Spelhandicapet fastställes.
  2. Vid fyrboll match reduceras detta med 10%. I övriga spelformer spelas med oreducerad spelhandicap.
  3. I foursome adderas först sidornas handicap, varefter summan halveras.
  4. Spelare med lägsta spelhandicap får inga slag.
  5. Övriga spelare får det antal slag, som motsvarar skillnaden till den spelare med lägst spelhandicap. I fyrboll match och foursome avrundas till heltal på sedvanligt sätt.
  6. Vid fyrboll match vinner det lag hålet som har det bästa enskilda resultatet.
  7. I övrigt gäller matchspelsregler.