Ordinarie tees

Publicerat: 2022-04-29 - 08:38 - Skrivet av Magnus Jivén

Vi är nu tillbaks på ordinarie tees, även på par 3 hålen.

Fortsatt gäller lägesförbättring då vi har ettantal områden med fågelskador som ännu inte växt ihop.

Hål 26 spelas nu som par 3 för uppnå en större säkerhet mot rangen. Följ skyltar från green 25 till till tee 26.
Hål 19 har varningsskyltar för bollar från rangen och en avspärrning. Bollen får lov att spelas inom detta område.