Tävlingskommittéen

Nedan listas ledamöterna i kommittéen.

Heidi Hardenberger

Ordförande

Claes Englund

Siv Englund

Torbjörn Johansson

Vesna Malmberg

Göran Sandberg

Göran Pettersson

Eva-Lotte Gransten

Thommy Gransten

Staffan Holmström

Göran Skjöld

Thomas Strömberg

Bertil Wilén

Herbert Ingemansson