Seniorkommittéen

Nedan listas ledamöterna i kommittéen.

Åke Kjellkvist

Ordförande

Claes Dahlström

Ansvarig för Running Competition

Christer Holgersson

Mise Gantoft

Börje Jönsson

Marie Alfreds-Ohlsson

Ulla Olsson

Marita Ogard

Maud Meyersson