Seniorkommittéen

Nedan listas ledamöterna i kommittéen.

Maud Meyerson

Ordförande

Torbjörn Johansson

Ansvarig för Running Competition samt seniordelen på hemsidan

Göran Skjöld

Anita Groth

Börje Jönsson

Marie Alfreds-Ohlsson

Marita Ogard

Viveca Lindahl

Bengt Landelius

Peter Öberg