Junior- och Elitkommittéen

Nedan listas ledamöterna i kommittéen.

Tobias Ljungberg

Ordförande

Marlene Björnström

Jeanette Carlström

Claes Ericsson

Daniel Ljungberg

Johan Björksten

Stefan Hansson

Gustav Ågren

Ebba Björnberg

Fredik Theander

Markus Westerberg

Lars Edvinson