Fastighetskommittéen

Nedan listas ledamöterna i kommittéen.

Stefan Lindvall

Ordförande

Bengt Olsson

Ulf Engstrand

Göran Walle

Mats Ericsson

Magnus Jivén

Adjungerad