Våra kommittéer

Klubbens leds av styrelsen. Tills sin hjälp att utföra arbetet i klubben har styrelsen våra kommittéer och anställd personal.

Kommittérna är uppdelade i olika ansvarsområden:

  • Bana
  • Junior
  • Klubb- och medlem
  • Marknad
  • Miljö
  • Senior
  • Tävling