Styrelse

Nedan listas styrelsen i Ljunghusens Golfklubb.

Stefan Lindvall

Ordförande

Anders Kjellin

Vice ordförande och Sekreterare

Jonas Björklund

Skattmästare

Mats Molander

Ordförande i Bankommittén

Bengt Malmberg

Ordförande i Tävlingskommittén

Maud Meyerson

Ordförande i Seniorkommittén

Tobias Ljungberg

Ordförande i Junior- och Elitkommittén

Anders Almén

Ordförande i Marknadskommittén

Pia Ramel

Ordförande Miljökommittén

Heidi Hardenberger

Magnus Jivén

Magnus Jivén

Magnus Jivén

Klubbchef, adjungerad
David Lundberg

David Lundberg

David Lundberg

Ungdomsrepresentant, adjungerad