Styrelse

Nedan listas styrelsen i Ljunghusens Golfklubb.

Mats Molander

Ordförande

mats@ljgk.se

Anders Kjellin

Vice ordförande och Sekreterare

Jonas Björklund

Skattmästare

Lars Hansson

Ordförande i Bankommittén

Maud Meyerson

Ordförande i Seniorkommittén

Tobias Ljungberg

Ordförande i Junior- och Elitkommittén

Robert Lundgren

Ordförande i Marknadskommittén

Pia Ramel

Ordförande Miljökommittén

Heidi Hardenberger

Ordförande i Tävlingskommittén
Magnus Jivén

Magnus Jivén

Magnus Jivén

Klubbchef, adjungerad