Lennart Molanders Juniorstipendium

LENNART MOLANDER Styrelseledamot i Ljunghusens Golfklubb 1965-1984. Ordförande 1977-1984. Styrelseledamot i Svenska Golfförbundet 1983-1991. Ordförande 1987-1991. Instiftade på sin åttioårsdag den 18 april 2010 Lennart Molanders Juniorstipendium som årligen ska utdelas till pojk- eller flickjunior eller bådadera, som är medlem/mar i Ljunghusens Golfklubb.

STATUTER FÖR LENNART MOLANDERS JUNIORSTIPENDIUM

1. SYFTE

Stipendiet ska tilldelas en pojk- eller flickjunior eller bådadera att användas i deras utveckling som golfspelare.

 

2. VILLKOR

Den som söker stipendiet ska under året ha visat gott kamratskap och framåtanda samt ha utvecklat sin golf på ett positivt sätt.

 

3. ANSÖKAN

Ansökan ska ske skriftligen på en särskilt framtagen blankett och vara Ljunghusens Golfklubb tillhanda senast den 31 december, antingen via post eller e-post.

 

4. JURY

En jury bestående av klubbens Elit och Juniorkommittéordförande, juniorkapten, tränare och Lennart Molander eller i hans ställe Mats Molander ska utse stipendiaterna.

 

5. UTDELNING

Utdelning av stipendiet ska ske årligen på klubbens årsmöte.

Stipendiater genom året

2010 Emma Henrikson Louise Kristersson
2011 Desireé Andersson Peder Brunnsjö
2012 Jessica Tamén Sara Kjellker
2013 Gustav Salander Ludvig Forssman
2014 Albin Bergström  
2015 Rasmus Hjelm  
2016 Kajsa Arwefjäll  
2017 Sara Kjellker Desireé Andersson
2018 Sara Kjellker  
2019 Albin Bergström