Personal vid Ljunghusens Golfklubb

Magnus Jivén

Klubbchef

Carina Johansson

Medlemsfrågor, Kansli, Reception

Marianne Olsson

Ekonomi

Katarina Evander

Ansvarig Affärsnätverket/samarbetspartners, Kansli, Reception

Hima Klinge

Reception

Bengt Malmberg

Kansli, reception, tävling

Beatrice Almén

Reception