Ordförandebrev

Nedan listas de ordförandebrev som publicerats här på hemsidan.

Ordförandebrev oktober 2015

Golfåret är snart till ända

Lika konstigt varje år att konstatera att vår golfklubbs verksamhetsår tar slut den 31/10. Vi spelar fortfarande mycket golf på banan och jag hoppas att vi kan fortsätta ett tag till innan vi hittar snö på banan. Det var ju några år sedan vi fixade till skidlöpspår i snön med start på 19:e, är det dags igen i vinter? Innan dess ska vi åtminstone avsluta verksamhetsåret och just nu med några veckor kvar ser den ekonomiska prognosen god ut.

Nordea Tour finalen 8-10/10

Styrelsen har gjort en utvärdering och konstaterat att tävlingsveckan blev mycket bra. Vi hade 180 spelare på PRO-AM tävlingen (dessutom 150 middagsgäster på kvällen) och sedan spelade 36 herrar och 30 damer finalen över 54 hål. Skånes Golfförbund lade ett ordförande- och klubbchefsseminarie hos oss med 44 deltagare och Vellinge kommun ett näringslivsseminarie med 66 deltagare under veckan vilket sammantaget med tävlingen skapade ett härligt liv på klubben. Viasat spelade in tävlingen som sändes live på webben och senare klipptes ihop till 30 minuters sammandrag som visats på Viasat Golf. Den ekonomiska risk som klubben tog, ca 150 000 SEK + vissa kostnader för våra 25 frivilliga funktionärer lyckades vi minimera till ca 20 000 SEK, ett belopp som vi anser vara en rimligt med tanke på exponeringen.  Vi har därför tagit beslutet att inleda diskussioner med Nordea Tour om att arrangera tävlingen även 2016, naturligtvis under rimliga ekonomiska villkor.

Medlemsundersökningen - 50 % svarsfrekvens

Ett fantastiskt gensvar från medlemmarna, hjärtligt tack. Inte mindre än 698 svar har kommit in och vi kommer på årsmötet lördagen 30/1 2016 att redogöra för undersökningsresultatet och ange en färdriktning hur vi ska använda oss av era synpunkter. Generellt ger ni klubben ett total index på ca 80 % i nöjdhetsgrad. Finns det en realistisk förbättringspotential? Ja, det som ni bl.a. bedömer är sämre än ”80 nivån” är kvalitén på bunkrar, ruffar, tees och dåligt med lagning av nedslagsmärken och torvor. Så visst finns det arbete att göra inför nästa golfsäsong.

Restaurangen och golfshop/träningsverksamheten

Jag är glad att kunna meddela att vi efter diskussioner med våra duktiga entreprenörer Norell/Nerman och Arwefjäll har kunnat förlänga deras kontrakt och att de ser fram emot att arbeta hos oss 2016.

Personalorganisationen

Vi har i styrelsen – som tidigare meddelats – tagit beslutet att dels förbereda pensionsavgångar bland banpersonalen genom att anställa en ny biträdande banchef samt dels förstärka backoffice funktionen genom att hitta en kompetens som kan hantera bl.a. sociala medier och vår hemsida på ett adekvat sätt samtidigt som försäljning till sponsorer och andra företagskontakter skall utvecklas. Eventuella frågor om detta besvaras av Magnus Jivén.

Må bra i höstmörkret

Stefan Lindvall

 

Ordförandebrev juli 2015

Ljunghusenveckan

I år fortsatte verkligen succén med vår tävlingsvecka, trots väderprognoser som ibland såg mörka ut så hade vi bra väder och en fantastiskt bra golfbana med högsta kvalité på greenerna. Hjärtligt tack till Lars Knutson och hans Green Team för en gedigen insats. Under veckan hade vi 1100 starter från söndag till söndag med avslutande KM i puttning som gav hela veckan en karaktär av ett härligt klubbliv. Överallt fanns förväntansfulla golfare före start och ibland glada och några dystra miner efter målgång, precis som det ska vara. Vi kan också konstatera att många av er spelade flera tävlingar under veckan. Vi kan också meddela att vi efter en särskild lunchträff med sponsorerna den avslutande söndagen fick bekräftelse på att de återkommer nästa år och vi har redan spikat Ljunghusenveckan till att börja den 17/7 2016.

GEO

Vi är mycket stolta över att vi för någon dag sedan fick ett förhandsmeddelande från Skottland att vi återigen blivit certifierade enligt GEO (Golf Environment Organization). Det är tredje gången (andra recertifieringen) som vi lyckas få detta. GEO Certified står för ”golf´s global eco label” och är en non profit organisation.  Trevligt att läsa att ”Ljunghusen has shown commitment and innovation in implementing sustainable operations across the course and clubhouse over many years”. Vi kommer att skicka ut den officiella pressreleasen inom någon/några veckor. Vi tycks också vara den första golfklubben i världen som blivit certifierad för tredje gången.

Höstens projekt

Närmast ligger att fortsätta finisharbetet på banan och klubbhus (bl.a. ommålning av träfasaden). Dessutom måste vi säkra 24:e hålet för framtiden. Vi har påbörjat planeringen av Nordea Tour finalen för herrar och damer som startar den 8/10 och vi kan meddela att Vellinge kommun har gått in som delsponsor för tävlingen som kommer att heta Vellinge Open hosted by Ljunghusen Golf Club. Bunkerprojektet fortsätter med bl.a. omdesign av bunkrarna på hål 17 där bunkrarna skall få staplad torv som kanter. Viss glesning av ruffar kommer också att ske.

Medlemslån

Styrelsen har sen tidigare ett uppdrag från årsmötet att minska klubbens skuld till medlemmarna. Därför erbjuder vi dig som har ett lån och som har barn eller barnbarn i klubben att efterskänka hela eller delar av ditt lån för att betala en ungdoms inträdesavgift. Ni som har lån får ett separat utskick om detta.

Greenfee

Vi ligger över budget så här långt in i säsongen trots tidvis tveksamt golfväder. Antalet ronder som medlemmar och gäster har bokat är dock färre än i fjol. Anledningen till det positiva greenfee utfallet är att vi höjde avgiften för 2015.

Vänligen

Stefan Lindvall

Ordförandebrev maj 2015

Golfsäsongen i full swing

Med en golfbana som vi under tre vintrar byggt om kändes det härligt att spela den färdigställda banan i förra veckan. Ombyggnader kan alltid diskuteras om varför de görs men styrelsens ambition är att ständigt utveckla hela vårt golfkoncept för att stå i framkant med vår anläggning för medlemmar och gäster. 5:e, 6:e och 7:e hålens förändringar har vi fått många glada tillrop för. Vi avläser detta främst med att spela med olika medlemmar och genom de kundundersökningar som vi skickar ut genom GIT systemet. Samtidigt är det extra kul att höra att det pratas om våra ombyggnader ända borta i Skottland. Jag vill rikta ett stort tack till vår lojala och skickliga banpersonal med Magnus i spetsen som i hårt väder under dessa tre vintrar kämpat med ombyggnaderna i ur och skur.

Vad gör styrelsen under vintern?

Först och främst vill jag meddela att vår ekonomi är sund. Greenfeegästerna har börjat anlända och utfallet är i samklang med budget.

Styrelsen har haft tre ordinarie möten utöver det konstituerande mötet efter årsmötet. Från de senaste mötena kan jag rapportera att vi fastställt alla kommittéernas sammansättning, reviderat arbetsbeskrivningar m.m. samt att vi har tagit in det antal nya medlemmar som vi informerade om på årsmötet. Vi förhoppning om att förändringen från medlemslån till inträdesavgift inte skulle förändra intresset att bli medlem infriades och i princip alla som erbjudits medlemskap har tackat ja. Totalt har vi tagit in 48 medlemmar under 2015. Vi följer tillgängligheten på startider noggrant även under den kommande sommaren för att se till att den fortsätter vara god. Vi har under vintern också fört en kamp med skattemyndigheten som vill taxera vårt klubbhus (och en mängd andra golfklubbars) som hyreshusenhet med följd att huset åsätts ett taxeringsvärde och fastighetsskatt på ca 70 000 SEK/år. Tidigare har huset betraktas som specialbyggnad -idrottsanläggning och varit skattebefriat. Vi utgör en av 5 klubbar som SGF hjälper med juridisk konsultation för att få fram prejudikat. Möjlighet finns att överklaga till Kammarrätten.

Vidare arbetar vi med att re certifiera golfklubben enligt GEO: s miljösystem och vi har reviderat vår egen miljöpolicy. Dräneringsarbeten har vi gjort vid flera hål samt längs drivingrange som även fått nytt staket längs 26:e hålet. Slyröjning har skett i stor omfattning och kommer att fortsätta löpande, vi har förstärkt vallen vid 24:e hålet och detta måste vi också fortsätta med löpande. Vi hoppas att få till stånd ett möte med Länsstyrelsen till hösten för att möjliggöra ett mer permanent skydd.  Vi förbereder Nordea Tour finalen oktober som vi är värd för och bl.a. fört flera samtal med Vellinge kommun kring ett samarbete om detta. 6 nya eldrivna golfbilar och tre nya greenklippare har köpts in – greenklipparna är hybrider som drivs med el på ett miljövänligare sätt. Vi har fått ett bidrag av Skåneidrotten för att bygga (ett mindre) gym i klubbhusets träningslokal. Jag och Magnus har varit på årsmötena med Skånes Golfförbund och SGF:s golfting och förbundsmöte. SGF har tagit ett nytt grepp genom att skapa projektet Golfen i samhället. Vi har som en effekt av detta framfört till Vellinge kommun vad LjGK tillför samhället i form av arbetstillfällen och turistinkomster. Enligt årsmötets önskemål arbetar vi med att förslag att minska klubbens lånebörda till medlemmarna. Förslaget kommer att presenteras på nästa årsmöte.

Vi ses på banan
Stefan Lindvall

Ordförandebrev september 2014

Vilken fantastisk sommar
Rekord i många avseende har vi haft i antalet tävlande och gäster. Så här långt har våra greenfee gäster fortsatt kommit till oss och vår budget verkar kunna infrias vad avser privata gäster. Företagsgreenfee är dock lite under budget. På det stora hela ser dock vår ekonomi  bra ut. Vi närmar oss ju vårt avslut på redovisningsåret den 31/10 så det kan fortfarande komma överraskningar.

Vi mäter upplevelsen hos oss
Genom ett enkätssystem mäter vi våra medlemmars och gäster upplevelse av sin golfrond hos oss.  Av 140 svar kan vi konstatera att vi genomsnittligt på frågan om banans kvalité får ett index på 91 av 100 mot ett Sverige genomsnitt på 73. Kan vi då med detta goda resultat slå oss till ro. Nej knappast, vi har ett arbete att göra på finish sidan för att vi ska bli nöjda. Själv har jag den senaste veckan kunnat jämföra Royal Liverpool, Royal St Davids, Falsterbo och Flommen och kunnat konstatera att vad avser greener och områdena runt dessa ligger Falsterbo tillsammans med Liverpool högst i klassen. Så det finns lite att arbeta mot. Dessutom har vi bl.a. ett sorgebarn, våra bunkrar. De som ligger i söderläge med framkanten blir totalt utbrända under en så här torr sommar och torvningen ser tråkig ut.

Vad gör vi i höst?
Styrelsen har förutom normala möten även haft ett seminarie och en gemensam banvandring. Vi har ju fått tre årsmötens förtroende att renovera/bygga om vår bana och i höst/vinter fortsätter vi med att färdigställa 17:e hålet och gör förändringar på 5:e, 6:e och 7:e hålen.  Vi kommer löpande att informera om detta. Dessutom kommer vi att informera om de åtgärder som kommer att göras för att öka finish på banan.  Styrelsen är medveten om att bl.a. vass, ogräs och sly bekämpning blivit eftersatt beroende på att ombyggnaden av banan görs med egen personal.

Vad händer i Golfsverige?
En svag ökning av antalet medlemskap totalt i Sverige har noterats under 2014 samtidigt har det spelats mycket golf. Antalet bokade medlemsronder har ökat med 18 % men bokade greenfee ronder endast med 6 %. Detta ger naturligtvis positiva signaler om ökad klubblojalitet men ute i Golfsverige men nu har en diskussion uppstått att det är för billigt att spela på greenfee. Hos oss har vi inte denna stora ökning av spelade ronder utan det är per augusti ungefär som 2013. Den högsta beläggningsgraden i bokade ronder just i augusti med 66 % i genomsnitt, fördelat på 51 % medlemmar och 49 % gäster.

Ett stort tack
Jag har hittills spelat 22 tävlingsronder i år varav 19 på Ljunghusen. Jag har på detta sätt kommit i kontakt med ca 40 medlemmar som jag normalt inte spelar med. Ett stort tack till er alla som gett mig och styrelsen både ros och ris för vår strävan att utveckla Ljunghusens koncept. Vi tar till oss alla idéer och försöker omforma detta till praktisk verklighet.

Vänliga Golfhälsningar
Stefan Lindvall

Ordförandebrev april 2014

Senaste styrelsemötet
Vi hade ett styrelsemöte den 31/3 och från detta kan jag rapportera att alla våra kommittéers sammansättningar är nu klara och det innebär att 90 funktionärer är involverade i det ideella arbetet på klubben. Till dessa kan vi dessutom mobilisera ca 20-tal extra personer som hjälper oss under säsongen. Ett flertal av oss och också involverade som funktionärer på Nordea Master på PGA. Detta är ett fantastiskt bevis på den äkta klubbanda som finns på Ljunghusen. Vidare på styrelsemötet fick en första dragning på vad Klubbkommittén har för planer på aktiviteter under säsongen. Närmast i maj blir det musik-guiz den 23/5. Vidare tog styrelsen beslut om att renovera 24:e tee och resultatet har ni redan kunnat se. Nya teeskyltar med renoverade banguider beslutades också. Intagningen av nya medlemmar är slutfört och det blev 61 personer som blev Ljunghusare. Vårt diskrum i köket har blivit färdigt och ljudabsorbenterna har monterats i hela restaurangen. Vår ekonomi är god och greenfeeintäkterna ser ut att bli bra här under våren (jämfört mot 2013).

Skånes GDF
Hade sitt ordinarie årsmöte den 29/3 och startade med ett fantastiskt föredrag av Caroline Larsson som gripande berättade om hur hon som blivande golfproffs vid 23 års ålder fick cancer i benet som senare blev amputerat. Berättelsen om vägen tillbaka till tävlingsspel – på ett ben – beskrev en imponerande vilja och beslutsamhet som berörde oss alla. Caroline representerade sin hemmaklubb på Lag SM samma år som hon blev amputerad. Vi hade också besök från SGF med föredrag av verksamhetsinriktningen för hela Golfsverige samt redovisning av propositioner till förbundsmötet.

SGF Förbundsmöte
Jag deltog som ombud på förbundsmötet 25-26/5 och förutom sedvanliga föredragningar om verksamhetsinriktningen de närmaste två åren diskuterades också ett antal procedurfrågor. Bl.a. godkändes SGF förslag till 50/50, ett jämställdhetsprojekt som har som mål att få fler kvinnor att fortsätta/ börja spela golf. Målet är att 30 % av golfarna i Sverige ska vara kvinnor. En ambitionsnivå vi på LjGK tycker är för låg eftersom vi snart har 40 % kvinnor som medlemmar. Ett förslag från Förbundsstyrelsen att kvotera in kvinnor i styrelserna stoppades med motiveringen att det måste vara kompetens och erfarenhet som är avgörande för vem som ska ha företreondeuppdrag.

Personligen saknade jag en diskussion hur vi ska utveckla golfspelandet i Sverige, vi får hoppas att Förbundsstyrelsen satsar på detta 2015.

Det var allt för denna gång – nu ska jag ägna mig åt att spela golf.

Glad Valborg
Stefan Lindvall

Nu lackar det mot vår - Mars 2014

Det rycker i golfarmen och själv befinner jag mig en hel del på rangen i just nu. Men det känns lite ensamt men igår var vi faktiskt 4 personer samtidigt och drömmarna om de gröna ytorna spreds snabbt. Träningen i studion i vinter börjar ge resultat med bättre bollträff och nu ska det tillverkas birdies på löpande band.

Konstituering
Den nya styrelsen har börjat sitt arbete. Efter årsmötet den 25 januari konstituerade sig styrelsen på följande sätt;

Stefan Lindvall, styrelsens ordförande
Anna Lyon, styrelsens vice ordförande
Lars Hansson, skattmästare
Per Vilen, sekreterare
Per Gustafsson, ordförande seniorkommittéen
Susanne Nidemar, ordförande klubb-och medlemskommittéen
Bengt Malmberg, ordförande tävlingskommittéen
Mats Molander, ordförande bankommittéen
Ola Svantesson, ordförande marknadskommittéen
Martin Hammarberg, ordförande junior- och elitkommittéen

Dessutom adjungeras Magnus Jivén och Niclas Arwefjäll till styrelsemötena.

Första styrelsemötet
Styrelsen hade sitt första ordinarie möte den 25 februari och då behandlades bl.a. arbetsordning för styrelsen, attesträtt beslutades och verksamhetsplanen uppdaterades.

Utvecklingsplanen för banan diskuterades och hålen 10-18 färdigställs under våren, vi har haft lyckan med bra väder i vinter (till skillnad mot ifjol). Arbetet med hål 1-9 påbörjas i höst. Vi utökar vårt fokus på finish under året. I klubbhuset har vi monterat akustikplattor i restaurangen.

Vi måste skapa nya idéer för sponsring då många företag förändrar sin syn på bidragen till oss. Ljunghusensveckan börjar söndagen den 20/7 med äkta makar tävling och klubben deltar i år också i Olympiagolfen. Vad gäller vår ekonomi så är den i god balans.

Slutligen så utvärderade styrelsen årsmötet och konstaterade att vi kan komprimera både förmötet och årsmötena yterliggare. Vi ska under året marknadsföra årsmötesdagen bättre i syfte att locka fler yngre medlemmar nästa år.

Keep Swinging
Stefan Lindvall

Ett nytt golfår har börjat - December 2013

Klubbens verksamhetsår slutar den 31/10 och vi har således påbörjat golfåret 2014. Detta känns alltid lite konstigt att konstatera detta men vi har ju sedan några år tillbaka funnit att detta är ett bra sätt för att kunna hålla ett årsmöte i januari. Vi lägger just nu sista handen vid den verksamhetsberättelse, kallelse och årsredovisning som vi ska presentera i god tid före årsmötesdagen 25/1. Det ekonomiska resultatet blev betydligt bättre än väntat av två skäl. Våra greenfee gäster återvände under sommaren i takt med det fina vädret och fortsatta komma till oss under hösten. Samtidigt har vi haft en stark kontroll på våra kostnader i anledning av det svaga resultatet från i våras.

Vår härliga golfbana
Vi fortsätter med att utveckla vår golfbana och har även i år koncentrerat oss på 10-18, med nya tees på 14:e och 16:e, nya greenområden på samma hål, gräsövergång på 17:e, nya tees på 11:e och påbörjat renoveringen av 1-9 med nya tees på 9:e. Nästa vinter har vi för avsikt att fortsätta med 1-9 och vi har börjat fundera på hur vi sedan ska förädla 19-27. Hittills har vi klarat ombyggnaderna med egna ekonomiska medel.

Jag åt lunch med Henrik Stenson
Vi var ca 150 personer som fick en inbjudan till en uppstart av Nordea Masters, som spelas på PGA 29/5-1/6 2014. Vi har anmält intresse att medverka med funktionärer. Lunchen avslutades med att Göran Zachrisson intervjuade Henrik, som kom direkt från Bangkokflyget med en andra plats i senaste tävlingen efter Garcia som vann. Henrik berättade en del interiörer från proffslivet, hur han fokuserar under tävlingen, vilka tävlingar han kommer att spela 2014, bl.a. Nordea Masters m.m. Hans ödmjukhet och humor i intervjusituationen var en annan sida av Henrik som vi inte alltid ser i hans aggressiva spel på banan. Han berättade om den långa vägen tillbaka efter formsvackan som kom efter säsongen 2009 och var imponerad av Görans frågor som var betydligt djupare än de flesta andra sportjournalisters. Dagen efter denna lunch kom också beskedet att Henrik blev årets golfare i Europa. Jag undrar hur de nu känner sig på Svenska Dagbladets redaktion efter att bragdguldet gick en annan väg än till Henrik.

God Jul och ett förväntansfullt nytt Golfår 2014. 
Stefan Lindvall

Vädret bra för klubbens ekonomi - September 2013

När man trodde att sommaren var slut, så bara fortsatte den. Detta har inneburit att vi haft mycket spel på banan i augusti/ september. Greenfee- gästerna har kommit i ökad grad och vi har "nästan" hämtat hem vårt stora tapp av greenfee från den kalla vårsäsongen. Vi får därför hoppas att detta håller i sig under oktober också. Vi avslutar vårt räkenskapsår den 31/10 och sedan börjar vi på ett nytt år. Känns alltid märkligt men så är fallet.

Klubblivet
Det finns alltid medlemmar och gäster närhelst man kommer till klubben. Extra roligt är att klubbrummet flitigt används för trevlig samvaro. När jag pratar med kollegor i andra golfklubbar så skryter jag om tre saker, vår härliga bana och golfkoncept med restaurang och shop/studio, våra många och duktiga juniorer samt vårt klubbliv. För någon vecka sedan spelade funktionärerna/de ideellt verksamma medlemmarna Stig Petterssons Minne och åt sedan en middag ihop. På kvällen var vi 75 till middagen och ljudnivån var härligt hög. För att bättre kunna höra vad vi säger nästa år, kommer vi under vintern att satsa på ljuddämpning i tak och väggar. Hjärtligt tack till alla ideellt arbetande medlemmar som sätter av sin tid för att klubben ska fungera. Utan er hade vi inte haft det så bra.

Näset klubbarna samarbetar
Sedan många år har vi ett fruktbart samarbete mellan styrelser/ administration/ bana med Flommen och Falsterbo. Vi träffades nyligen hos oss och diskuterade allt från tävlingsspel, banutveckling, juniorverksamhet. Intressant att notera är att Flommen arbetar aktivt med att rekrytera nya medlemmar till skillnad mot Falsterbo och LjGK som har långa medlemsköer. LjGK har idag ca 1300 medlemmar, Flommen ca 1500 och Falsterbo ca 1200.

Snart fakturerar vi halva medlemsavgiften
Precis som 2012 fakturerar vi årsavgiften två gånger om året. Detta för att skapa god likviditet i klubbens kassa, vi behöver nämligen inte använda checkkrediten under vinter p.g.a. av detta. Dessutom kan vi också "prata" med medlemskön lite tidigare eftersom det är erfarenhetsmässigt så att några medlemmar anmäler att de önskar ändra medlemskategori/sluta spela aktivt när fakturan kommer på halva avgiften. Vi skapar därigenom en kunskap om hur stor substans det finns i medlemskön.

Magnus Jivén är på gång
Magnus kommer officiellt 1 november men har redan praktiserat en del, dessutom ska han vara banarbetare under en vecka i oktober.

Keep swinging!
Stefan Lindvall

Juli, vilken golfmånad vi fick! - Augusti 2013

Seriespelet
Ena veckan spelar våra representationslag för både herrar och damer så bra att de vinner sina respektive serier. Damerna kommer att nästa år att spela Lag- SM på Barsebäck och herrarna i division 1. Som alltid i lagsammanhang är det hela lagets förtjänst att det går bra. Spelare, caddies och coacher har alla sin del i laget och i år fick vi allt att stämma. Förberedelserna på hemmaplan har varit mycket gedigna och lagmoralen god. Nu ska vi skapa förutsättningar så att lagen kan prestera goda resultat nästa år.

Ljunghusenveckan
Nästa vecka spelades Ljunghusenveckan med ett deltagarantal som i år ökade med 22 % från ifjol! Fantastiska resultat på en bana i ett utmärkt skick. Våra medlemmar i tävlingskommittén arbetade från tidig morgon till sen kväll och alltid med ett leende på läpparna. Hjärtligt tack för er insats. Samtidigt vill jag också tacka våra sponsorer som gör det möjligt att arrangera tävlingarna på det sätt som sker.

Klubblivet
Klubblivet har också blomstrat under juli med klubbens egen fest med ett härligt drag samt flera specialdesignade middagar i restaurangens regi. Siv och Bosse Nilssons seniortävling Silvertärnan med 95 deltagare avslutades med en lunch med fantastisk stämning.

En birdie som egentligen inte får göras
Jag kan inte undanhålla er min birdie på 17:e förra veckan i Engelska Herr-tävlingen. Dålig klackad drive med studs i vattnet och ett litet hopp upp på gräset vid brons kant. Därifrån en duffad järn 6 till mitt mellan de främre bunkrarna. Putt rakt i hålet.

Vi ses på banan
Stefan Lindvall

 

 

 

Bangänget trollade - Maj 2013

Vilken känsla att få möjlighet att spela de nya greenerna på 11 och 13, en härlig förändring av båda hålen. Efter den långdragna vintern och kalla våren har vi varit oroliga för att processen med förändringarna skulle dra ut på tiden. Förväntningarna på trolleri från banpersonalen har varit stora och jag vill här verkligen tacka alla inblandade för deras gedigna insats.

Magnus pryar
Efter en rekryteringsprocess som startade i november 2012 , har vi som meddelats anställt Magnus Jivén som ny klubbchef. Han har redan börjat prya och kommer under hösten att gå bredvid Stig för att under vintermånaderna bli varm i kläderna. Vi har under rekryteringsprocessen varit noga med att se till inga detaljer läckt ut om sökande och deras CV. Vår ambition har hela tiden varit att med bakgrund av den befattningsbeskrivning vi har på klubbchefstjänsten se till att stabilitet, tradition och koll på ekonomin som Stig skapat genom åren behålls. Sedan ska vi med Magnus ta nya steg i vår utveckling mot norra Europas bästa golfklubb.

Greenfeen minskade
För 4:e året i rad ser vi hur greenfee minskar på vårsäsongen. Om detta beror på den kalla våren eller den allmänna sämre konjunkturen är svårt att sia om, men det verkar som om att alla klubbar har samma erfarenheter. I år tror jag dessutom att ombyggnaden av 11:e och 13:e hålen bidraget till mindre antal gäster.

Välkommen till en härlig sommarsäsong
Stefan Lindvall

Äntligen har det blivit dags för spel på banan - April 2013

Frågan som alla har ställt sig i vinter är varför just vi är så hårt drabbade av vädret.  Somliga kanske tycker att Gud Fader har straffat oss men kanske är det som en klok medlem sa, det är nog han där nere som sitter och kiknar av skratt. Nåväl banan har mått bra av vinteride enligt Stig och Knuda.

Arbetet med 11, 12 och 13 kan ju följas på vår utmärkta hemsida där webredaktören Herr Bengtsson gör ett föredömligt jobb. Eftersom jag har använt en del vintertid till att prata med golfkollegor i Sverige kan jag – till viss förvåning konstatera – att många icke medlemmar läser vår hemsida ofta.

Skånes Golfförbund och Sveriges Golfförbund har haft sina årsmöten
Vi har haft god representation på båda årsmötena och kollegorna från Näsetklubbarna har också varit närvarande. Bra att vi tillsammans kan värna om den medlemskultur som präglar våra golfklubbar. I övriga Sverige tycks just nu trenden vara att mer inrikta sig på business än medlemsvård.  Vi hade en bra diskussion på framförallt SGF:s årsmöte där ett antal frågor överfördes till ett Golfting som ska hållas i höst. Ett utmärkt sätt att ta upp riksövergripande diskussioner utan att behöva bifalla eller avslå olika motioner.

Ljunghusen fick ett fint pris
Ljunghusens GK blev utsedd till 2012 års tävlingsarrangör och Stig och jag fick motta priset på SGF middagen. Med mycket stor stolthet stegade vi fram och efter tacktalet fick jag transporthjälp tillbaka till Skåne av vår "gamle" greenkeeper Göran Hansson. Prischecken på 10 000 SEK var nämligen i samma storlek som ni kan se på TV:s Postkodmiljonären, ca 1 meter bred.

Rekrytering av ny klubbchef
Vi är nu inne i slutfasen och räknar med ett besked om vem som efterträder Stig i mitten av maj. Detta är i enlighet med  lagd tidplan.

Slutligen ett gammalt skotskt ordspråk
"Don´t hit it to the left, don´t it to the right, just hit it right in the middle"

Vårliga golfhälsningar
Stefan Lindvall

Välkommen till golfåret 2013 - Februari 2013

Det är visserligen fortfarande vinterväglag, men från och till har golfbanan varit spelbar under januari och februari och de gröna ytorna börjar ta över efter de vita. Trevligt har varit att se alla duktiga skidåkare som dragit iväg över fairways, möjligen för att mjuka upp sig för Vasaloppet? Nåväl nu börjar vi tänka på att det är dags för vår huvudsysselsättning, nämligen golfspel. Banan är under omvandling och förändringarna på 11:e , 12:e och 13.e hoppas vi att kunna utnyttja under senvåren, allt beror dock på vädrets makter, provisoriska greener på 11:e och 13:e får vi räkna med en tid framöver.

Medlemsenkäten
När vi för första gången gick ut med en medlemsenkät var vi nyfikna på gensvaret – 285 svar gav oss ett material att arbeta med och vi redovisar en analys lite senare i vår. Vi fick också en bekräftelse på att förfarandet är ett sätt att kommunicera med medlemmarna som vi fortsätter med.

Nya medlemmar
Genom att dela upp årsavgiften i två delar och fakturera på höst och vår, får vi dels en bättre likviditet under vinter och dels en snabbare information om vem av medlemmarna som tänker "pensionera" sig från golfspel. De senaste 4 åren har i genomsnitt 50 medlemmar/år valt att sluta spela och vi har kunnat ta in nya medlemmar. Från 2013 kan vi dessutom kontakta de som står i vår kö betydligt tidigare vilket är en högre servicenivå än tidigare år. Således med den extra intagningen 2012 har LjGK fått in 250 nya medlemmar på de senaste 4 åren. Nu gäller det för oss alla att få våra nya kamrater att trivas med sitt medlemskap.

Rekrytering av ny klubbchef
Processen har påbörjats och 48 sökande har anmält intresse för att ersätta Stig. Vi kommer att arbeta med detta hela våren 2013 och räknar med att ha en ny klubbchef på plats 1 november för att tillsammans med Stig under några månader förbereda säsongen 2014.

Tack
Vi lyckas varje år mobilisera över 100 medlemmar som arbetar ideellt för klubben. Hjärtligt tack för allas er insats, utan er hade det varit omöjligt att driva LjGK som vi gör.

Vi ses på banan!
Stefan Lindvall Ordförande