Vi förbereder vintergreener!

Dessa greener är att betrakta som Mark under Arbete (markerat med blå/vit pinne) när ordinarie greener är öppna. Detta innebär fri dropp, närmast ut, dock ej närmare hål.

Kommentarer