Valberedningens förslag till årsmötet 2020

Valberedningen är nu klara med sitt arbete med att ta fram förslag på ledamöter till klubbens styrelse och ny ordförande i klubben. Val till styrelse och revisorer genomförs på årsmötet lördagen den 25 januari 2020. På länken nedan finns material inför årsmötet och där presenteras även valberedningens förslag.

 

 

Kommentarer

Fler artiklar