Tillfällig lokal regel , Hål 18

Spelförbudszon - regel 2.4

Spelfältsområdet Natura 2000 på hål 18 är ett onormalt banförhållande som i sin helhet definierats som spelförbudszon.
Spelförbudszonen ansluter mot utanförliggande pliktområde. Området är inhägnat och markerat med grön topp på blå pinne. 
Lättnad måste tas för boll i spelförbudszonen eller för boll utanför om spelförbudszonen inverkar störande på stans eller avsedd sving.
Lättnad får tas utan plikt i enlighet med regel 16.1b.  

Referenspunkt : Den närmaste punkten för fullständig lättnad på spelfältet 
Lättnadsområde : En klubblängd, får inte vara närmare hålet än referenspunkten. 
Boll som spelas från spelförbudszon i strid med regeln, ger allmän plikt enligt regel 14.7a 
Boll i utanförliggande pliktområde, som senast skar pliktområdesgränsen anslutande mot spelförbudszonen, får spelas som den ligger eller tas lättnad enligt regel 17 

Kommentarer

Fler artiklar