Startförbud på morgnar från 1 maj

På grund av hårt speltryck på banan så kommer vi från och med den 1 maj att införa startförbud på morgnar.

Det finns ett antal faktorer som gör att vi nu sätter startförbud på morgnarna:

  • Vi har haft ett antal incidenter där spelare utsatt våra banarbetare för risk när de slagit sin boll mot våra banarbetare utan att de varit beredda på detta. Banarbetare har alltid företräde och spelare skall vänta med att slå tills banarbetare vinkat tydligt att det är OK att slå.
  • Vi har väldigt mycket spel på morgnar (och under hela dagarna) vilket gör att våra banarbetare får ägna mycket tid att vänta på spelare för att komma åt banan.
  • Banpersonalen börjar kl 05.00 under högsäsong och helger. Det är inte ett alternativ för dem att börja ännu tidigare, bl.a. med tanke på fukt i gräset.

Vi inför nu följande startförbud från och med den 1 maj:

Vardagar   Startförbud
Hål 1 00-06.30
Hål 10 00-07.30
Hål 19 Inget SF
   
Helger  
Hål 1 00-06.00
Hål 10 00-06.00
Hål 19 Inget SF

Vardagar är måndag - fredag, helger är lördag, söndag och helgdag. Startförbuden kommer att stå i vår kalender.
Exemplet ovan är när vi har huvudslinga 1-18 och 9-hålsslinga 19-27. När vi har annan huvudslinga anpassar startförbuden motsvarande.
Vi kommer även fortsättningsvis att stänga en niohålsslinga i taget när det är dags för större underhållsarbeten på banan.

Vi har en stor förståelse för att detta kommer att inkräkta på medlemmars spel under de tidiga morgontimmarna, men vi måste också ge vår personal en chans att ställa iordning banan inför dagens spel.

Synpunkter på detta kan skickas till klubbchef@ljgk.se.

 

Styrelsen och bankommittén har fattat detta beslut i samråd med vår banchef Simon Månsson och klubbchef Magnus Jivén

Kommentarer