På banan just nu

Just nu händer det en hel del på banan.

Vecka 14 - 30 mars - 5 april

Under denna veckan har vi fortsatt med uppstarten av vår bevattningsanläggning, nu med mycket intrimning av systemet för att få vattnet på den plats vi vill. Kommande vecka skall vi inleda leveransgodkännandeprocessen.

Vi har också arbetat med en vårstart av våra tees som skall luftas, hjälpsås, vältas och dressas för att bli jämnare och bättre.

Alla gångar på banan bearbetas också med luftning, hjälpsådd, dressning och kompletering av bevattning för att få en bättre kondition.

Vecka 13 - 23-30 mars

Under denna veckan har den nya bevattningsanläggningen startats upp och det har i princip gått mycket bra. Några mindre delar som varit tvugna att rättas till men det känns mycket bra.

Vi har fortsatt arbetet med att återställa uppgrävda områden på banan efter bevattningsprojektet.

Slitna gångar på banan har luftats, hjälpsåtts och dressats. Fairways och greenområden har blivit dressade under veckan.

Greener har klippts. Från och med fredag den 27 mars spelar vi utan matta och på ordinarie tees.

Vecka 12 - 16-22 mars

Under denna vecka har vi välkommnat två nya medarbetare på banan som skall jobba under säsongen 2020 - Peter Landgren och Stevie Hood. På bilden här syns de tillsammans med vår nya mekaniker Martin Jernberg (i mitten) som började i februari. Från och med den 1 april kommer också Linus Åbom och börjar sitt säsongsjobb.

Vi har nu gjort en uppröjning i bunkrarna för att få igång dem inför säsongen - ogräsrensning, kantklippning och krattning.

Bevattningsanläggningen har kompletterats på korthålsbanan och drivingrange, våra pumphus har kompletterats med ny teknik för att kunna styras på ett bättre sätt. Vi har även provstartat pumphusen för att se att allt fungerar. Vi har påbörjat arbetet med renovering av våra mycket skadade gräsgångar med luftning och sådd.

Kommande vecka skall vi fylla bevattningsanläggningen och påbörja provkörningen av den nya anläggningen. Spännande!
Vi kommer även att göra en större dressning av fairways och därmed kommer vi nu att få in en del sand på vår parkering vilken vi räknar med att så snabbt som möjligt börja distribuera ut på fairways de närmaste veckorna.

Vecka 11

Det har ju varit en blöt och blåsig vinter. Antalet timmar med stängda greener har varit lätträknade.

Det har regnat mycket och vi har haft någon översvämning. Fördelen vi haft är att det blåst väldigt mycket också vilket gör att vår bana torkar upp ganska snabbt.

Greenerna har vi klippt och vältat ett par gånger redan i år och i början av mars kunde vi även dressa dem en första gång för året. Övervägande god kvalitet på dem för årstiden men några mindre skador av höstens svampangrepp har vi - dessa har dock börjat att växa samman.

Fairways och foregreener har klippts en första gång för året under den senaste veckan. Vi har ännu inget datum för när vi slutar med spel från mattor på fairway - det måste börja växa mer på fairway innan vi kan ta bort mattorna.

Träd och buskar på banan har beskurits. Vi kompletterar bevattningsmöjligheterna på vår drivingrange och korthålsbana. Detta eftersom vi kunde tillvara en hel del material från hålen 1-18 när vi la ner den nya bevattningen på dessa hål. Vi väntar nu på varmare väder så att vi kan fylla anläggningen med vatten för att sedan kunna starta driftsättningsdelen.

Våra maskiner har fått sin årsliga översyn precis som den banutrustning vi har ute på banan. Personalen har varit på semester, föräldraledighet och utbildningar och under kommande veckor börjar vår säsongspersonal arbeta löpande.

Kommentarer

Fler artiklar