Onsdagstävlingar inställda under april

SGF har idag, 3 april, fattat ett nytt beslut angående golftävlingar i Sverige

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Så alla onsdagstävlingar i april ställs in. Vi får hoppas det kommer igång i maj.

Ev betalda anmälningsavgifter återbetalas.

Kommentarer