Ombyggnader hösten/vintern 2017-2018

Även denna vintern förbättrar vi banan. Denna gång är det hålen 10, 12, 13, 15 samt 16 som förändras.

Bunkrar

På hålen 10, 12, 13, 15 samt 16 kommer vi att bygga om bunkrarna. De kommer alla att bli mer synliga, några kommer att läggas igen och några flyttas för att passa bättre in spelmässigt.

Vi kommer att börja med hålen 16, 12 och 10.

På hål 16 handlar det om att renovera kanterna på bunkrarna och detta arbete inleds vecka 40.

På hål 12 kommer vi att göra om vallen runt greenen och anpassa den mer till naturen och samtidigt bygga in bunkrarna i denna. Foregreen och vallen kommer att torvas av och sedan kommer vi att lägga tillbaks denna torv när vi format området klart.

På hål 10 kommer vi att utöka greenen på den övre platån för att få fler pinplaceringar där. 

Vi återkommer med detaljerade skisser och beskrivingar efterhand som arbete fortskrider. Men några ser ni i bildgalleriet nederst på sidan.

Ljungförsök

På hål 13 till höger om vattenhindret kommer vi att anlägga ett område där vi kommer att plantera ljungfrö som vi skördat ute på banan. Detta gör vi samtidigt som vi rensar vattenhindret på vass med den grävmaskin som vi hyr in nu några veckor.

På bilden syns området till vänster om hål 14 där vi skördat ljungfrö.

Hålpipining av greener

Greenerna på hålen 10-18 kommer att hålpipas, hjälpsås och dressas i början av oktober.

Huvudslinga kommer under oktober att vara 19-9. Hål 10-18 kommer att vara stängda på vardagarna då vi jobbar på dessa hål och under helgerna vara öppna som 9-hålsslinga. På några hål kommer vi då ha provisoriska greener på helgerna då vi t.ex. jobbar i greenområdet på hålen 16, 12 och 10.

Kommentarer