Vår range - Ordningsföreskrifter

Nya ordningsföreskrifter på vår range

Ordningsföreskrifter

Vi har inför nya ordningsföreskrifter på vår range.

I bifogat dokument finner ni de ordninsgföreskrifter som gäller på vår range. 

Alla måste följa dessa - allt för att skapa en så säker miljö för alla som visats i och kring rangen.

Det är absolut förbjudet att slå längre slag om spelare/banpersonal/personer på promenad befinner sig till vänster (hål 26) eller till höger (vägen vid hål 19 samt på hål 19) om rangen. Samma regler gäller här som ute på banan, vänta med att slå om det finns risk att träffa en annan person.

Nya bollar

Vi har nu äntligen fått nya bollar på vår drivingrange.

Årets bollar är något mjukare, går något lägre och lite kortare. Hur mycket kortare? Ca 5% kortare mot en vanlig boll vid järnslag och 10% på drive- Detta är naturligtvis helt individuellt från spelare till spelare.
Detta då denna boll ger mer spinn när man slår den.

Vi har valt en boll som går lite kortare för att få en lite mindre spridning av bollar.

Nu väntar vi bara på vår nya bollmaskin och vår nya bollplockare.

 

Kommentarer

Fler artiklar