Ny vy på hål 7

Björken på hål 7 är borta.

De senaste åren har trädet lutat mer och mer och det var nu murket i mitten. 

Torsdagen den 5 mars sågades trädet ner och inom det närmaste kommer stubben att fräsas bort.

Vyn är ju nu annorlunda och vi utvärderar nu hur området skall se ut i framtiden.

Några olika alteriativ såsom en lägre höjdrygg/kulle med ruffgräs eller ondulerad fairway eller återplantering av t.ex. en tall.
Om vi skall ha ett träd där så kommer det att ske tidigast i höst.

Kommentarer

Fler artiklar