Luftnings- och dressningsarbeten under hösten

Från och med vecka 42 (12-18 oktober) kommer vi att påbörja större luftningsarbeten på greener i form av hålpipning med 12 mm ihåliga pinnar följt av hjälpsådd och dressning. Detta för att skapa bättre förutsättningar för greenerna under kommande säsong.

Notera att green 5 och 7 kommer att få extra behandling med luftning och dressning för att få dem mer likvärdiga övriga greener. Under perioder kommer vi att spela dessa två hålen mot provisoriska greener.

Vi kommer även att lufta, hjälpså och dressa foregreener och tees. Några tees kommer att byggas om, några kommer bli större, några skall bara jämnas till. Grästee på rangen kommer också att få extra tillsyn så den är stängd resten av säsongen.

Fairways kommer också luftas, de blötare delarna på fairways kommer även att dressas.

Beroende på arbeten som kommer att genomföras kan vår huvudslinga variera från dag till dag under hösten och någon niohålsslinga kan även vara stängd. Håll ett öga på hemsidan för information om detta.

 

Vi börjar med att stänga hålen 1-9 måndag 12/10, då är huvudslinga 10-27.
Sedan fortsätter vi med att stänga hålen 10-18 tisdag 13/10, då är huvudslinga 19-9.
Från onsdag 14/10 är 1-18 huvudslinga.

Hålen 19-27 luftas den 14/10 och den dagen håller vi stängt 19-27.

Simon Månsson
Banchef

Kommentarer