Lennart Molanders Juniorstipendium

Nu är det dags för dig som är junior att söka Lennart Molanders Juniorstipendium.

LENNART MOLANDER
Styrelseledamot i Ljunghusens Golfklubb 1965-1984.
Ordförande 1977-1984.
Styrelseledamot i Svenska Golfförbundet 1983-1991.
Ordförande 1987-1991.

Instiftade på sin åttioårsdag den 18 april 2010 Lennart Molanders Juniorstipendium som årligen ska utdelas till pojk- eller flickjunior eller bådadera, som är medlem/mar i Ljunghusens Golfklubb.

STATUTER FÖR LENNART MOLANDERS JUNIORSTIPENDIUM

 1. SYFTE
  Stipendiet ska tilldelas en pojk- eller flickjunior eller bådadera att användas i deras utveckling som golfspelare.
 2. VILLKOR
  Den som söker stipendiet ska under året ha visat gott kamratskap och framåtanda samt ha utvecklat sin golf på ett positivt sätt.
 3. ANSÖKAN
  Ansökan ska ske skriftligen på en särskilt framtagen blankett och vara Ljunghusens Golfklubb tillhanda senast den 31 december, antingen via post eller e-post.
 4. JURY
  En jury bestående av klubbens juniorkommittéordförande, juniorkapten, tränare och Lennart Molander eller i hans ställe Mats Molander ska utse stipendiaterna.
 5. UTDELNING
  Utdelning av stipendiet ska ske årligen på klubbens årsmöte.

Ljunghusen i december 2019

Lennart Molander

Fler artiklar