In Memoriam: Hans Lindell

En av klubbens stora profiler har lämnat oss alldeles för tidigt. Hans blev 74 år. Två dagar före nyår råkade han ut för en trafikolycka och avled senare på sjukhuset i Malmö. Det var som att förlora en bror. Vi känner det mycket smärtsamt och delar sorgen med hans familj.

Hans, en riktig entusiast med ett stort intresse för vår klubb, var medlem sedan slutet på 70-talet. Redan tidigt deltog han i årsmötesdiskussionerna med kloka och framåtsyftande synpunkter, inte minst när det gällde klubbens mark- och arrendefrågor.

Intresset för golfspelet djupnade med åren. Efter begränsade framgångar i själva spelet, gav han sig i kast med tävlingsledning och regler, och rekryterades 2003 till Tävlingskommittén.

Med tiden hade han skaffat sig en gedigen regelkunskap och blev klubbens regelexpert efter Kerstin Vilén. Som uppskattad förbundsdomare verkade han ända fram till för något år sedan. Otaliga är de svenska och internationella mästerskap och turneringar där han tog på sig det svåra domaransvaret.

År 2005 valdes Hans in i klubbens styrelse och var tillika tävlingskommitténs ordförande till 2012. Hans omfattande juridiska erfarenhet och förhandlingsförmåga kom ofta till användning under de åtta år som han tillhörde styrelsen.

Hans var kunnig, rättskaffens, generös och envis, egenskaper som vi mycket uppskattade i styrelsearbetet. Och framför allt hade han ett stort hjärta för golfen och Ljunghusens Golfklubb.

Ljunghusen den 4 januari 2019
Bengt Olsson

Kommentarer