Bin på banan

Vi har nu fått ett nytt inslag på vår golfbana. Två bikupor placeras i den icke spelbara delen mellan hål 16 och 17. Kuporna kommer att skötas av biodlaren Conny Eklöw. Vi hoppas att vi kan få sälja ljunghonung som är lokalproducerad inom en inte alltför avlägsen framtid.

Vad är bin, och vad gör de?

Det påstås ibland att honungsbiet är vår mest omskrivna insekt.  Det är lätt att blanda ihop bin med getingar eller vissa blomflugor som också är gul-svarta. Humlor, bin och getingar har alla en gadd. En geting sprutar in gift när det sticks och kan till skillnad från biet sticka flera ggr. Om ett bi sticks, lämnar det sin gadd och dör efteråt.

Honungsbi är normalt inte heller aggressiva och sticker bara när de blir provocerade. Honungsbin bor i biodlingar, i kolonier eller i ”honungskakor” i håligheter i träd eller i hus.

Alla bin i Sverige lever av nektar och polen från blommor på olika växter. Nektar innehåller socker och ger bina energi till att orka flyga och bygga bon. Pollen är fullt med protein och samlas in som mat till larverna och de vuxna bina.

Du kan läsa mer om bi på www.biodlarna.se

Ge bina en chans

De senaste åren har många bisamhällen dött och ingen har förstått varför. Det har påverkat pollineringsarbetet negativt, bin behövs för att pollinera många av våra livsmedel.

Några exempel på de livsmedel som inte längre skulle vara tillgängliga för oss om bin slutade pollinera våra jordbruksvaror är: broccoli, sparris, cantaloupes, gurkor, pumpor, blåbär, vattenmeloner, mandel, äpplen, tranbär och körsbär.

De ökar skörden av raps med 15-20 procent vilket många bönder gillar.

Honung är en matprodukt som skapas av bin och ska inte glömmas bort. Utan bin ingen honung.

Bina pollinerar också vilda växter och bidrar på det sättet till att landskapet behåller sin flora. Det kan vara binas kanske enklaste och minst ekonomiskt viktiga handling, men det är säkert det mest estetiskt tilltalande.

Bin är en av de viktigaste insekterna för människor på jorden. De förtjänar ett stort tack - för att de hjälper oss med våra favoritfrukter och grönsaker, deras läckra honung och vackra, blomstrande trädgårdar och landskap!

Vad är skillnaden på bin och getingar?

I städerna är getingar de mest vanliga, och under sommaren upplever man att de blir mer aggressiva i takt med att de söker föda närmare människor, deras bo upplöses, och de väntar på att dö. Är de törstiga kan de dessutom vara extra mycket på krigsstigen.

Bina är däremot mer fredliga, men om deras bo är hotat, eller man trampar på dem drar de vapen. Bistick är vanligtvis mindre smärtfulla, men innehåller mer gift. De sticker dock bara en gång varpå de dör en långsam död.

Hur behandlar man getingstick?

Är olyckan framme gäller det att skrapa bort gadden och giftsäcken så fort som möjligt, då musklerna i säcken fortsätter pumpa in gift. Dessutom har det visat sig att en bit rå lök på sticket lindrar smärtorna.

Kommentarer